Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
dat bewijzen we in Gent.

Kind- en Jeugdvriendelijke stad. Kwalitatief onderwijs en betaalbare kinderopvang. Een warme stad voor iedereen. In Gent maken we er werk van. Doe je mee?

Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
dat bewijzen we in Gent.

Kind- en Jeugdvriendelijke stad. Kwalitatief onderwijs en betaalbare kinderopvang. Een warme stad voor iedereen. In Gent maken we er werk van. Doe je mee?

Gedwongen door persoonlijke omstandigheden, heb ik mijn mandaten als Gents schepen voor Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Outreachend Werk neergelegd op 23 mei 2022. Via deze link kan u meer lezen.

 

Het kan anders