12 nov 2020

Gentse Opvoedingswinkel viert 10-jarig bestaan

De afgelopen 10 jaar kwamen duizenden ouders en professionelen aankloppen bij de Opvoedingswinkel, met kleine of grote vragen over opvoeden. Het team geef gratis, anoniem en vrijblijvend advies. Om hun 10-jarig bestaan te vieren, organiseert de Opvoedingswinkel een gratis online event waarop iedereen welkom is.

Ondersteuning voor elke Gentenaar

Al 10 jaar gaan de medewerkers van de Opvoedingswinkel dagelijks in gesprek met ouders die met kleine of grote vragen zitten over opvoeding. Duizenden ouders, grootouders, pleegouders en professionelen klopten aan, op zoek naar handvaten en ondersteuning om hun kinderen te laten opgroeien tot zelfzekere, zelfbewuste Gentenaars.

Het team geeft informatie en advies vanop hun vaste stek in de Sint-Margrietstraat, maar evengoed trekken ze naar de wijken voor een gesprek. Zo verlagen ze de drempel en maken ze dit individueel ondersteuningsaanbod toegankelijk voor elke Gentenaar, ongeacht de verplaatsingsmogelijkheden, taal, origine, leeftijd of thuissituatie. Bovendien werken ze gratis, anoniem, vrijblijvend en in de moedertaal indien nodig.

Ook in corona-tijden

"De Opvoedingswinkel groeide de afgelopen jaren uit tot een begrip op vlak van opvoedingsondersteuning in onze stad. Niet alleen versterkt de dienstverlening ouders in hun ouderrol, ook hulpverleners kunnen de expertise van de Opvoedingswinkel inroepen.
Ik ben trots op deze werking, die ook zeker in deze corona-tijden een belangrijke rol blijft spelen."

Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding 

Ook in deze moeilijke Corona-tijden kunnen de ouders op begeleiding van de Opvoedingswinkel rekenen. Wanneer een telefonisch gesprek niet mogelijk is, is ook een fysiek gesprek in de winkel of op een wijklocatie mogelijk, of organiseert men een wandelgesprek met de ouders.

Verjaardagslezing !

Om haar 10-jarig bestaan te vieren, organiseert de Opvoedingswinkel op 26 november een gratis online event.

Gastspreker Maarten Vansteenkiste, motivatie- en ontwikkelingspsycholoog van UGent, brengt een boeiende lezing rond "motiverend opvoeden".

De webinar wordt ingeleid door Elke Decruynaere, onze schepen van Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Outreachend Werk. Zij werpt een blik op 10 jaar Opvoedingswinkel Gent aan de hand van cijfers, trends en getuigenissen van de bezoekers. Iedereen is welkom!

Schrijf je hier in

Online webinar, ingeleid door schepen Elke Decruynaere met interactieve lezing door Maarten van Steenkiste over motiverend opvoeden, afgewisseld met getuigenissen. Gratis deelname, inschrijven op www.stad.gent/10jaaropvoedingswinkel

10 jaar Opvoedingswinkel in cijfers

In haar eerste werkingsjaar verwelkomde de Opvoedingswinkel 179 bezoekers. 10 jaar later is dat meer dan verviervoudigd tot 816 per jaar. Sinds 2009 werden 3.630 opvoedingsvragen gesteld, in de winkel per telefoon of per mail en werd 3.911 keer pedagogisch advies gegeven.

Vooral mama’s vonden de weg naar de Opvoedingswinkel, 16,5% van de vragen kwamen van beide ouders. 60 % van de vraagstellers waren tweeoudergezinnen, 26% was alleenstaand. In 9% van de gevallen ging het over een nieuw samengesteld gezin. 26% van de ouders had een migratieachtergrond, 30% was een maatschappelijk kwetsbaar gezin.

7 op de 10 van de vragen en begeleidingen gingen over opvoedingsaanpak, de helft betreft de ouder-kind relatie . Bij 75% van de problematieken waar ouders mee worstelden kwam opvallend gedrag (aandacht vragen, driftbuien…) aan bod, bij 70% van de vragen was de emotionele ontwikkeling of weerbaarheid een thema en bij 50% ging het over controle versus zelfsturing.

Foto Opvoedingswinkel Gent

 

Contact
Opvoedingswinkel Gent — Sint-Margrietstraat 4, 9000 Gent
Tel: 09 323 55 10
Mail: [email protected]
https://stad.gent/opvoedingswinkel-gent

Bereikbaar via e-mail en telefonisch tijdens de permanentiemomenten:
• Zonder afspraak, fysiek of telefonisch, tijdens de permanenties: elke weekdag tussen 9:00 en 13:00
• Op afspraak, fysiek of telefonisch: elke weekdag tussen 9:00 en 20:00

 

Herbekijk de online lezing