01 sep 2015

12 procent minder leerlingen in buitengewoon lager onderwijs

Het Nieuwsblad - 1 september 2015 In het Gentse buitengewoon lager onderwijs zijn voorlopig 12,2 procent minder leerlingen ingeschreven dan eind vorig schooljaar. Scholen van hetgewone onderwijs verwachten geen stormloop van leerlingen met extra zorgbehoefte, maar vragen zich wel af of ze de nodige zorg zullen kunnen bieden.Zijn de Gentse scholen klaar voor het M-decreet, dat ernaar streeft meer kinderen met een beperking een plaats te geven in het gewone onderwijs? Schooldirecties reageren afwachtend. Hoeveel leerlingen met bijzondere noden dit schooljaar precies in hun klassen zullen zitten, kunnen ze nog niet zeggen.

De enige graadmeter is het lagere aantal inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs: -12,2 procent ten opzichte van eind vorig schooljaar. Dat cijfer ligt weliswaar altijd lager bij het begin dan bij het einde van het schooljaar, omdat leerlingen vaak tijdens het schooljaar overstappen van het reguliere naar het buitengewone onderwijs. Maar nu is de daling toch vrij groot. 'We zullen het sowieso merken', zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Schooldirecties proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van leerlingen met een extra zorgbehoefte. In juni heeft onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) een proefproject uitgeschreven waarbij leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs kunnen meedraaien in gewone scholen. Het stedelijk onderwijs kan op die manier bijvoorbeeld op drie extra krachten rekenen, die in drie stadsscholen aan de slag zullen gaan. Maar veel scholen zullen het in het eerste jaar dat het M-decreet van kracht is, zonder extra middelen moeten stellen.

Stadsschool De Boomgaard in de Bommelstraat krijgt extra ondersteuning. 'Gelukkig', zegt directrice Caroline Van Nevel. 'Inclusie is een mooi verhaal. Maar in klassen met 25 leerlingen kan het niet zonder extra assistentie en expertise. Anders vrees ik dat leerkrachten zullen uitvallen.'

'We zullen de situatie goed opvolgen,' belooft Decruynaere, 'en doen wat we kunnen om de scholen te helpen.' (arg)