11 sep 2013

150 plaatsen te kort in Gentse kleuterscholen

De Morgen - 11 september 2013 Op 1 september hadden alle ingeschreven kindjes in Gent een plek in de eerste kleuterklas en waren er zelfs nog 254 plaatsen over. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Omdat er honderden kinderen zich nog niet hebben ingeschreven, verwacht onderwijsschepen (Groen) dat er dit schooljaar 150 plekken te kort zullen zijn voor wie voor het eerst naar school gaat. "Een gezin met drie kinderen dat nu naar de stad verhuist," zegt de groene politica, "zal zijn kroost niet naar de dezelfde school kunnen brengen." Van de 254 plaatsen die er over zijn, liggen er bovendien 90 in de uithoeken van Gent, zoals Drongen-Baarle. In enkele buurten, vooral in de negentiende-eeuwse gordel rond het centrum van de stad, is er zelfs geen enkel plekje meer vrij. "Voor een gezin uit de Brugse Poort is een school in een uithoek van Gent zeven kilometer verderop geen oplossing", werpt

Elke Decruynaere Decruynaere op. "Als stadsbestuur zitten wij zelf ontzettend verveeld met dit plaatstekort. We maken er een absolute prioriteit van dit terug te dringen. Naast de uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen komen er ook nieuwe scholen. Die zijn onder meer gepland in de nieuwe wijken aan de Oude Dokken en het Sint-Pietersstation."

 

Hét probleem is echter dat Gent nu al geld moet opzij zetten in zijn begroting voor scholenbouw in de komende zes jaar, maar dat het niet weet hoeveel geld het zal krijgen van de Vlaamse regering. Die maakt elk jaar opnieuw bekend hoeveel geld het Gents stadsbestuur krijgt, wat het moeilijk maakt een langetermijnplanning op te stellen. In Gent kregen alle ouders van kinderen die in 2011 geboren werden begin dit jaar een brief om zich in te schrijven in het centraal aanmeldingsregister en hun favoriete scholen op te geven. "Het systeem met het aanmeldingsregister werkt steeds beter", zegt Decruynaere. "Helaas blijft het moeilijk om kansarme ouders te bereiken en aan te zetten om zich op tijd aan te melden. Enkel via dit aanmeldingsregister kunnen we achterhalen waar de tekorten zijn en krijgen we een gezonde mix in de scholen." Bij de zogenaamde toewijzingsronde -wanneer ouders die hun kind aangemeld hebben een plek in een school krijgen - kregen 93 kindjes of 6,5 procent geen plek in een Gentse kleuterschool. Bij 21 kindjes stonden er op het aanmeldingsformulier vijf scholen, die ze geen van alle kregen toegewezen. Zeventig procent van de ouders die hun kindje aanmelden, mocht wel naar de school van de eerste keuze.

 

© 2013 De Persgroep Publishing - De Morgen - Tine Peeters