15 jun 2016

16 miljoen voor de tweede investeringsgolf in Gentse scholenbouw

Elke Decruynaere ? commissie Onderwijs, Personeel en Facility Management ?15 juni 2016 De afgelopen jaren kwamen er ruim 2.500 plaatsen bij in het Gentse basisonderwijs. Omdat de demografische aangroei in Gent hoog blijft, besliste het stadsbestuur om tegen 2020 nog bijkomende stedelijke school- en kinderopvangprojecten te realiseren. Het gaat daarbij zowel over bestaande scholen waar containers vervangen worden door structurele oplossingen, als over extra plaatsen. Zo wordt in Gentbrugge een gedeelte van het huidige dienstencentrum tot een nieuwe basisschool omgebouwd.

Ook Academie De Kunstbrug zal er haar onderdak vinden. In Ledeberg wordt aan de Fransevaart een loods opgekocht die een uitbreiding van de aanpalende school mogelijk maakt.

Schepen van Onderwijs en Kinderopvang Elke Decruynaere: "Door deze nieuwbouwprojecten nu al in te plannen kunnen we ook de komende jaren aan een hoog tempo nieuwe plaatsen realiseren. Het doel blijft dat er voor elk kind een plaats is in zijn of haar buurt."