27 jan 2021

29 Gentse jeugd(welzijns)partners krijgen samen 1,1 miljoen euro extra

Met die financiële ondersteuning kunnen heel wat jeugdorganisaties meer vrijetijdsaanbod organiseren voor Gentse kinderen, tieners en jongeren in kwetsbare situaties. Daarvoor investeert het stadsbestuur jaarlijks 1,1 miljoen euro extra om de komende jaren stevig in te zetten op sterk jeugd(welzijns)werk.

Groeiende stad, groeiende kansen

Stad Gent groeit, tussen 2014 en 2019 steeg het aantal kinderen en jongeren met 5.000. Helaas groeien veel kinderen en jongeren nog steeds op in kwetsbare situaties, maar de Gentenaars blijven niet bij de pakken zitten: Dag in dag uit staan vele jeugdwerkers, vrijwilligers en professionals uit het jeugd(welzijns)werk klaar om activiteiten te organiseren, begeleiding te voorzien en samen met de jongeren versterkend te werken.

Doordat er steeds meer kinderen en jongeren zijn, stijgt ook de druk op de jeugd(welzijns)werkers en was er een terechte vraag naar extra ondersteuning en middelen.

Daarom werd bij het begin van de legislatuur het budget voor jeugdbeleid opgetrokken en werd beslist om een traject te lopen met de hele sector: de gekende jeugdwelzijnswerkorganisaties, maar ook initiatieven die van onderuit zijn gestart, zelforganisaties en vrijwillige organisaties. Samen maakten zij een charter met de basisprincipes voor kwaliteitsvol jeugdwerk voor kinderen, tieners en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in onze stad op basis van de cijfers en signalen.

Op basis van dit charter werd vervolgens een open oproep gelanceerd om de nieuwe opdrachten voor jeugdwelzijnswerk en het bijhorende budget toe te kennen. Het bepalen van de opdrachten en budget gebeurde op basis van demografische cijfers, noden en signalen van jongeren zelf. Voor geïnteresseerde organisaties werden er speeddates en vormingen georganiseerd. Jeugdhuiskoepel Formaat kreeg de taak om nieuwe en zelforganisaties te ondersteunen bij het indienen van een dossier.

Verschillende jury’s beslisten uiteindelijk over de ingediende dossiers. Hierbij werd er extra belang gehecht aan aanbod op maat van een wijk of specifieke doelgroep en het vergroten van het aanbod.

“Gent heeft heel wat sterke organisaties met elk hun eigen DNA, vol goede ideeën. Dit zorgt ervoor dat we een zeer kwaliteitsvol en divers aanbod kunnen voorzien voor onze Gentse kinderen en jongeren. Naast het verderzetten van de samenwerking met gekende partners, kozen we ervoor om ook nieuwe kleine organisaties en bottom-up werkingen de kans te geven om hun werking te professionaliseren zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en verankeren. Dit maakt dat onze Gentse jeugdwelzijnswerkveld de komende jaren verder zal floreren. En dat zal de Gentse jeugd absoluut ten goede komen. Dankzij de open call konden we een mooie puzzel maken die de nodige impact zullen hebben op de jongeren in onze stad.” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent

Overzicht van extra inzet/ondersteuning per wijk/stadsbreed

Concreet wordt er bv. in Scheldeoord een extra jeugdwelzijnswerker door vzw Jong ingezet die samen met en op vraag van jongeren het jeugdhuis Wolters nieuw leven zal inblazen. Jeugdhuis Pöskuder start in het jongerencentrum Waas (Land van Waaslaan) een nieuwe meisjeswerking op. De KAA Gent Foundation en Circusplaneet zorgen voor extra vrijetijdsaanbod aan de Watersportbaan. Tienerouders in Gent krijgen extra hulp van vzw Lejo. En een nieuw team jeugdstraathoekwerk zoekt in 5 wijken actief jongeren op die nergens aansluiting bij vinden.

Zie overzicht per wijk
Zie overzicht per organisatie

Foto aanbod Jeugdwelzijnswerk Gent

Van onderuit

De middelen worden enerzijds ingezet op het vergroten van het vrijetijdsaanbod en anderzijds op het versterken van jeugdwelzijnswerkers in de 19eeeuwse stadsgordel (Brugse Poort, Rabot en aan Scheldeoord) maar ook aan de Zuidsite in het centrum.

Daarnaast ontvangen zelforganisaties - organisaties die vaak door jongeren zelf opgestart werden - financiële ondersteuning. Zij kunnen ook rekenen op een extra coach bij de jeugddienst.

“Samen met de zelforganisaties werken aan nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. Samen onze jeugd, samen onze toekomst coachen en begeleiden”

Fatih Topdemir, coach zelforganisaties bij de jeugddienst stad Gent

Samen sterker op straat

Er komen meer mobiele jeugdwelzijnswerkers, ook in nieuwe wijken en vanuit diverse organisaties. Ze vormen de voelsprieten binnen hun wijk omdat ze aanwezig zullen zijn in de leefwereld van de tieners en jongeren in de openbare ruimte op plaatsen die door hen zijn gekozen. Naast het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten op maat kunnen ze ook toeleiden naar het reguliere jeugd(welzijns)aanbod, maar zullen ze ook aan de slag gaan met individuele welzijnsvragen of samen met hen wijkgerichte of maatschappelijke uitdagingen signaleren.

Daarnaast zal er ook stadsbreed een mobiele jeugdwelzijnswerker actief zijn die wordt ingezet voor een soms ‘vergeten’ doelgroep: tienerouders.

Omdat er veel organisaties en diensten ‘op straat’ actief zijn zal de jeugddienst een traject organiseren “Samen Sterker op Straat” waarbij de veldwerkers enerzijds inhoudelijk ondersteund zullen worden en anderzijds elkaar ontmoeten om professioneel ‘lief en leed’ te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren.

“Door de veldwerkers van organisaties en diensten samen te brengen willen we het ‘hokjesdenken’ verlaten, het samenwerken faciliteren en om zo doelbewust het versterken van de doelgroep als belangrijkste criterium te nemen”

Paul Storme, jeugdwelzijnsconsulent jeugddienst stad Gent

Foto Jeugdwelzijnswerk

Bruggen bouwen naar andere sectoren

Er werd ook budget vrijgemaakt om bruggen te bouwen naar andere sectoren. Zo start er bijvoorbeeld een bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg bij Lejo vzw die zal samenwerken met de jeugddienst, de Gentse jeugdvoorzieningen en Gentse vrijetijdsorganisaties.

“Met dit initiatief willen de komende jaren het recht op vrije tijd van alle jongeren versterken en om zo de jongeren die in een jeugdvoorziening verblijven meer kansen te bieden om deel te nemen aan vrije tijd” 

Ine Van Nuffel, consulent jeugddienst stad Gent

Een tweede bruggenbouwer start bij Overkop rond mentaal welbevinden. Het mentaal welzijn bij jongeren staat onder druk, zeker door corona. Deze persoon zal de Gentse jeugdorganisaties, hun vrijwilligers en jeugdwerkers helpen antwoorden te bieden op de stijgende vragen rond mentaal welbevinden van kinderen, tieners en jongeren.

Niet naast elkaar, maar samen in een Forum

Met als doel te verbinden en beter samen te werken verenigen al deze organisaties zich in het Forum Jeugdwelzijnswerk. Zij krijgen van Stad Gent ook een eigen budget om kort op de bal te kunnen spelen wanneer er nieuwe noden opduiken en samen projecten uit te werken

 

Meer informatie

Charter Jeugdwelzijnswerk - een verbindend verhaal

Overzicht Jeugdwelzijnswerk per wijk

Overzicht Jeugdwelzijnswerk per organisatie

 

Ook de organisaties vzw Jong, Ghent Basketball, Averroes, Vroem Vroem, Futsal Besiktas, Maanobota Collective, JH De Plataan, Al Istiqama, Özburun, Rede, Ergenekon, Minus One, JES, De Toekomstacademie, Sportaround, Masala, Larf! & Kwame, Amaro Kher, Asgaard, Girls Go Boom, Jong Gent in Actie, Jeugdhuis Nieuw Gent , Bloemenstad, Habbekrats, Kapow en Enderün ontvangen financiële steun. De Stad Gent werft een coach aan om de nieuwe organisaties te ondersteunen in hun opdracht.