04 mei 2016

25 jaar Leerpunt: Centrum voor Basiseducatie

Op woensdag 4 mei 2016 viert Leerpunt, het van Gent en omgeving, zijn 25-jarig bestaan. Al een kwarteeuw volgen laaggeletterde volwassenen hier een opleiding. Schepen van Onderwijs maakt graag tijd vrij om samen met de medewerkers het glas te heffen.

Leerpunt versterkt het zelfbeeld van volwassenen die kortgeschoold zijn. Hun interactie met anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid varen er wel bij. Basiseducatie is een belangrijk onderdeel van het Volwassenenonderwijs. Mensen die kort opgeleid zijn en vaak over geen of geen voldoende diploma beschikken, bereiken is een belangrijke opdracht. Eén van de uitdagingen bestaat erin om hen naar het aanbod toe te leiden. Handig hierbij is een laagdrempelig infopunt dat (jong)volwassenen op een persoonlijke manier bijstaat en informeert over de mogelijkheden. Dat doen we in Gent met de unieke werking van de Stap  (Studieadviespunt Gent).

Bij de verjaardag van Leerpunt blikken we niet alleen terug op 25 rijke geschiedenisjaren maar ook vooruit en dromen we van een Leerwinkel die nog meer mensen de weg toont naar het mooie aanbod van basiseducatie.

 

Meer informatie

Centrum Voor Basiseducatie

de Stap  (Studieadviespunt Gent).