19 sep 2014

27 Gentse scholen kiezen voor wandelen en fietsen op STRAPDAG

Filip Watteeuw en Elke Decruynaere - Week van de Mobiliteit - STRAP-dag - 19 september 2014 Vrijdag 19 september is STRAP-dag. Leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten en schoolpersoneel komen die dag zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school, en niet met de auto. In Gent doen 27 scholen mee aan de STRAP-dag. Ze maken hun straat voor een dag verkeersvrij en kunnen zo leuke activiteiten organiseren op straat. De STRAP-dag past binnen de Week van de Mobiliteit. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw: "Het is een statement om de Gentse basisscholen actief te betrekken bij alles wat te maken heeft met verkeer en mobiliteit. Door middel van de STRAP-dag doen we dat tijdens de Week van de Mobiliteit. Scholen kunnen zo à volonté experimenteren met hun schoolstraat-voor-één-dag. Mijn streefdoel is om zoveel mogelijk schoolomgevingen zo verkeersveilig mogelijk te maken, hiervoor is budget uitgetrokken." Schepen van Onderwijs : "Dat zoveel scholen op de kar springen, komt doordat het thema leeft. Bij ouders en leerlingen maar ook bij leerkrachten en directies die daarover werken op school. Dat 27 scholen tegelijk dit initiatief nemen is ongezien en geeft hen een boost."

Elke Decruynaere