12 jan 2015

42ste Onderwijscafé : Breed evalueren, een antwoord op het M Decreet - Debat op vrijdag 30/01 vanaf 19.30

Is breed evalueren een antwoord op het M-decreet? Vaak worden cijfers kritiekloos naast en onder elkaar gezet, zonder dat de achterliggende aannames zichtbaar zijn. Maar wat willen we met onze evaluaties bereiken? Een debat.  

Inleiding

Mevr. Elke Decruynaere - Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stad Gent
 

Boekbesprekingen

Mevr. Hildegarde Verwulgen met haar nieuw boek 'Alles is er, niets staat vast ? Onderwijs en opvoeding, een bewegend standpunt'
Dhr. Roger Standaert met zijn nieuw boek 'De becijferde school - Meetcultus en meetcultuur'
 

Onderwijscafé

Panelleden

Dhr. Koen Mattheeuws, medewerker Steunpunt Diversiteit en Leren - Universiteit Gent
Mevr. Mieke Meirsschaut, docent ?onderzoeker Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs ? zorgverbreding en remediërend leren ? schoolontwikkeling - Artevelde Hogeschool
Dhr. Roger Standaert, onderwijsexpert - Universiteit Gent
Mevr. Vera Van de Velde, Coördinerend onderwijsinspecteur - Vlaamse Gemeenschap
Mevr. Hildegarde Verwulgen, pedagogische begeleider - Stad Gent

Slotbeschouwing

Dhr. Edwin Hantson, directeur PBD, Stad Gent
 

Gastvrouw

Mevr. An Lepère, producer VRT
 

Data: Vrijdag 30 januari 2015 vanaf 19.30

Plaats : Zebrastraat 32, 9000 Gent

Inschrijven:

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link: