19 feb 2016

43,3 miljoen voor bijkomende plaatsen Antwerps onderwijs: “Ik begrijp dit echt niet”

Gazet van Antwerpen - 19 februari 2016 De onderwijsschepenen uit Antwerpen en Gent reageren ontgoocheld op de middelen voor capaciteitsuitbreiding in het onderwijs die de Vlaamse regering hen vrijdag heeft toegekend.Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt de komende drie jaar telkens 40 miljoen euro vrij voor bijkomende plaatsen. De middelen worden verdeeld over vijftien Vlaamse steden en gemeenten en over het Brussels Gewest. Voor de verdeling wordt rekening gehouden met de capaciteitsmonitor, een nieuw instrument dat de behoeften in kaart brengt.

Antwerpen krijgt 43,3 miljoen of 36,6%. Maar volgens de Antwerpse schepen Claude Marinower (Open Vld) is dat te weinig. "Ik ben bijzonder ontgoocheld dat de minister eigenlijk de cijfers van haar eigen monitor loochent. Antwerpen maakt 50% van de capaciteitsnood in Vlaanderen uit en krijgt 36% van het budget. Ik begrijp dat echt niet."

De toewijzing van de Vlaamse middelen houdt bovendien geen rekening met de nataliteitsgolf die vanaf 2016-2017 het secundair onderwijs bereikt, en daar een capaciteitsnood van 2400 plaatsen tegen 2020-2021 veroorzaakt, zegt Marinower nog. "Ik hoop echt dat minister Crevits in haar Masterplan nog met een apart budget voor het secundair onderwijs komt. Wij hebben gezegd dat wij lessen moeten trekken uit het verleden, wij doen er alles aan om nieuwe capaciteitsnood te voorkomen in samenwerking met alle netten en partners. Wij willen de uitdaging proactief aanpakken. Maar dan moeten de middelen volgen. Met dit budget zal dit helaas niet lukken", zegt hij.

De stad Gent krijgt negen miljoen euro, maar net als haar Antwerpse collega vreest de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) dat dit niet zal volstaan. "Nemen we de capaciteitsmonitor erbij dan zien we dat Gent tegen 2021 1.200 plaatsen tekort heeft voor secundair en vandaag staat er het cijfer van 800 voor basisonderwijs. Hoe moeten we 2.000 plaatsen realiseren met 9 miljoen euro?", zegt ze.

Beide schepenen zijn wél tevreden dat er nu voor het eerst een meerjarenbudget is.