05 dec 2018

45.000 euro voor gezonde voeding in basisonderwijs

Het Nieuwsblad - 5 december 2018

De Stad steekt 45.000 euro in workshops rond gezonde voeding. Ze gaat daarvoor in zee met de artistieke vzw Bougie, die creatieve projecten opzet voor kinderen. Dertig scholen kunnen een traject volgen. Zowel in de lessen taal, wereldoriëntatie als muzische vorming moet het thema aan bod komen. De Stad zet al langer in op gezonde voeding bij kinderen. Ze koos twee jaar geleden voor schoolmaaltijden die meer groenten, vegetarische alternatieven en voor 20 procent biologische ingrediënten bevatten