31 aug 2015

56.230 leerlingen morgen terug naar school

De Standaard - 31 augustus 2015 - Johan Dillen

Morgen trekken 56.230 leerlingen terug naar de schoolbanken. Uit de cijfers van de stad Gent blijkt dat zowel in het lager onderwijs als in het secundair het katholieke net nog met voorsprong het grootste aantal leerlingen telt.De cijfers zijn nog niet definitief, daarvoor is het wachten hoeveel leerlingen er op 1 september effectief opdagen. Maar de rondvraag die de stad bij de Gentse scholen deed afgelopen week, leerde dat er in het lager onderwijs (inclusief kleuters) 28.867 kinderen worden verwacht. In het secundair zijn dat er 25.900.

 

Afgelopen vrijdag stelde de Gentse schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere (Groen), de uitbreiding van de IVG-school voor. Om de capaciteitsproblemen in het lager onderwijs en in de kleuterklassen aan te pakken, geldt al geruime tijd een investeringsprogamma. 'Maar nu moeten we onze aandacht vestigen op het middelbaar onderwijs. Daar verwachten we dat we tegen 2017 of 2018 met capaciteitsproblemen zullen worden geconfronteerd. Alleen, het is moeilijker om daar op in te spelen, omdat je maar moeilijk de studiekeuzes in het secundair kan voorspellen. In eerste instantie geven de scholen zelf aan dat ze nog ruimte hebben om meer leerlingen op te vangen, maar ik wil dat we vooruitdenken zodat we niet belanden in situaties met containerklassen.'

'Wat eerst en vooral nodig is, is een nieuwe inschrijvingsprocedure. Dit jaar is er toch aan schoolpoorten gekampeerd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig bleek. We moeten meer eenvormigheid hebben in de inschrijvingsperiode bijvoorbeeld. Maar daarvoor is een aanpassing van het onderwijsdecreet nodig, wat op Vlaams niveau moet gebeuren.'

Wat de komende jaren in het basis- en kleuteronderwijs betreft, geven de prognoses een daling van het aantal leerlingen aan.

Brugfiguren

Voor dit schooljaar introduceert Decruynaere voor het eerst brugfiguren in het secundair onderwijs. 'Dat zijn mensen die een schakel vormen tussen de ouders en de school. Die brugfiguren bestaan al in het lager onderwijs. We zien echter dat we erg goed geworden zijn in de begeleiding van onze lagere scholieren, maar stellen vast dat ze er vaak alleen voor staan bij de brute overstap naar het secundair onderwijs, naar de grote school. Op het moment dat de resultaten daaronder lijden, stellen we vast dat secundaire scholen minder contact hebben met de ouders. Om te vermijden dat dit leidt tot leerlingen die er de brui aan geven, willen we via de brugfiguren al meteen in het eerste middelbaar bijsturen. We beginnen nu met twee mensen, die vier scholen zullen begeleiden.'

 

Lees het artikel op de website van De Standaard