06 dec 2013

5 miljoen extra Vlaamse middelen voor uitbreiding Gents basisonderwijs

Beslissing Vlaamse Regering - 6 december 2013 De Vlaamse Regering heeft op de begroting 2014 20 miljoen euro aan extra middelen voor het capaciteitsprobleem in het onderwijs verdeeld. Daarvan gaat 5 miljoen naar Gent en 7 miljoen naar Antwerpen. Voor welke nieuwe scholen of uitbreidingen van bestaande Gentse scholen het extra geld zal gebruikt worden is nog niet beslist. Schepen van onderwijs : "Dit wordt netoverschrijdend beslist. Want er zijn bijkomende plaatsen nodig in zowel het gemeenschapsonderwijs, het vrije net en de stedelijke scholen."

Elke Decruynaere

Eerder communiceerde het stadsbestuur op basis van de meerjarenplanning dat ze 1700 extra plaatsen wil realiseren in het stedelijk onderwijs. Daarbij wordt ook op de Vlaamse Regering gerekend. Elke: "Vreemd is dat precies die Vlaamse Regering ons een meerjarenplanning vraagt maar die zelf niet geeft voor de capaciteitsproblematiek. Maar uiteraard is elke extra euro welkom. Het stadsbestuur wil elk kind een plaats in een buurtschool kunnen garanderen."