13 jul 2016

777 extra plaatsen in het Gentse basisonderwijs worden concreet

Naast alle reeds voorziene uitbreidingen komen er tussen 1 september 2017 en 1 september 2020 nog eens 344 plaatsen in het kleuteronderwijs en 433 plaatsen in het lager onderwijs bij. "Hiermee stellen we alles in het werk om elk kind een plaats te bieden in een buurtschool en volgens de voorkeur van de ouders." geeft schepen van Onderwijs Elke Decruynaere mee. De bijkomende middelen worden ingezet in wijken waar de noden het hoogst zijn of die heel goed bereikbaar zijn. Op basis van de capaciteitsdruk in de wijken, het aantal gecreëerde plaatsen, de duurzaamheid, de snelheid van realisatie, de kostprijs per leerling en de multi-inzetbaarheid van het gebouw, werden negen projecten geselecteerd: Oude Dokken, De Wijze Eik, Sint-Bavo, Sint-Barbara, Mariavreugde, Klimrek Reinaertstraat, Crombeen, De Boomhut en De Mozaïek. Vooral het project van De Boomhut valt op: nabij de Brugse Poort wordt een voormalig kerkgebouw omgebouwd tot een school."Als we de gerealiseerde plaatsen optelden en vergeleken met de voorspelde capaciteitsnood kwamen we uit op een tekort. Dat wilden we niet afwachten en dus beslisten we om nog een bijkomend project in Gentbrugge op te starten." stelt Elke. Met een uitbreiding van 240 plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs in het dienstencentrum te Gentbrugge komen we er wel.