26 mrt 2021

90% van kleuters kan naar basisschool van eerste voorkeur

De voorbije weken hebben ouders hun kind digitaal aangemeld voor een Gentse basisschool. 90% van de geregistreerde Gentse instappers kan volgend schooljaar starten in de school van eerste voorkeur. 98% kan naar een school in de aangegeven top 3.

98% krijgt school in top 3

Van de 1322 Gentse aangemelde instappers, geboren in 2019, kunnen er 1068 (81%) starten in de school van eerste voorkeur. 1252 instappers die voorrang kregen als broer of zus of als kind van personeel, werden al in januari 2021 ingeschreven. Als die 2 groepen samengeteld worden, dan kan 90% volgend schooljaar in een basisschool van eerste voorkeur starten. Met de tweede en derde voorkeur erbij, komen we op 98%. Wie een plaats toegewezen kreeg, kan zijn kind tussen 29 maart en 30 april 2021 inschrijven. De school neemt contact op met de ouders om de inschrijvingsprocedure toe te lichten.

‘We weten dat ouders elk jaar reikhalzend uitkijken naar de resultaten van hun aanmelding. Die verliep voor de 2e keer onder coronamaatregelen maar de scholen, alle partners en het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs hebben zich daar uitstekend op georganiseerd. Scholen maakten onder andere tal van voorstellingsfilmpjes en digitale rondleidingen. Dankzij capaciteitsuitbreidingen kunnen we veel ouders gelukkig maken met een school van hoge voorkeur. Wie daar nog niet bij hoort, kan zich nog inschrijven in een van de 56 scholen waar wel nog plaats is.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

Meer dan voldoende plaatsen

Voor de 19 Gentse aangemelde instappertjes die geen inschrijvingsticket kregen en voor de vermoedelijk 300 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 611 plaatsen beschikbaar, verspreid over 56 scholen op het Gentse grondgebied. Deze tweede groep kan zich vanaf 6 mei 2021 inschrijven.

Alle ouders kunnen binnenkort op de website van https://meldjeaanbasis.gent.be lezen hoe ze hun kind kunnen inschrijven met respect voor de coronamaatregelen.

Ervaring leert dat er nog verschuivingen zullen gebeuren doordat ouders hun ticket niet verzilveren, waardoor er meer kinderen een voorkeurskeuze zullen krijgen en er nog meer vrije plaatsen zullen bijkomen.

 

 

Alles vlot verlopen

Het is de dertiende keer dat de Stad Gent samen met het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs werkt met een digitaal aanmeldingssysteem. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en District 09 (vroegere Digipolis) ontwikkeld. De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot. Dankzij de tussentijdse opvolging was het ook mogelijk om scholen gericht aan te spreken om, indien mogelijk, uitbreidingen te voorzien in functie van de vraag. Voor de instappers werden zo, voorafgaand aan de definitieve toewijzing, nog 4 extra plaatsen voorzien in 4 scholen.

 

Meer informatie

Centraal Aanmeldingsregister Gent

Lokaal Overlegplatform Gent

 

Lees hieronder het persbericht verschenen in Het Nieuwsblad: 

15/04/2021 Negen op de tien Gentenaartjes kunnen naar basisschool van eerste keuze