03 okt 2017

91 miljoen beschikbaar: deze zes Gentse scholen kunnen bouwen

Opluchting in het Gentse onderwijs. De Vlaamse overheid pompt 91 miljoen euro in zes scholen. Die kunnen hun afgeleefde lokalen na jarenlang wachten eindelijk renoveren. Van een complete nieuwbouw voor een buitengewone stedelijke basisschool tot een renovatie van een katholieke middelbare school. Alle netten en vormen van onderwijs pikken een graantje mee van de nieuwe investeringsronde die Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vrijdag aankondigde.Het geld is bedoeld om aftandse schoolgebouwen te renoveren maar moet ook de stijgende capaciteitsdruk in het middelbaar voor een stukje wegnemen.

"Dit zal zeker een voelbaar verschil maken", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). "Hierdoor kunnen secundaire scholen die omwille van hun verouderde gebouwen dreigden te sluiten, toch voortbestaan."

Katholiek Onderwijs Gent

Het grootste deel van het geld, ruim 31 miljoen euro, gaat naar een Gentse katholieke school waarvan het dossier nog in opbouw is. Meer details worden nog niet bekendgemaakt.

Sint-Jozef

Op de site van de Broeders van Liefde in de Ebergiste De Deynestraat in Zwijnaarde krijgen de 450 buitengewone leerlingen een volledig nieuwe lagere school en een gedeeltelijke nieuwbouw in het secundair. Prijskaartje: 14 miljoen euro.

Sint-Antonius

Het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in de Holstraat krijgt 21 miljoen euro om haar gebouwen plat te smijten en te vervangen door een nieuwbouw van 10.000 vierkante meter. Het schoolgebouw, dat berekend is op vijfhonderd leerlingen, zal na de lesuren ook voor de wijk worden opengesteld. "Over vijf jaar zou het er moeten staan", zegt directeur Wouter Boute.

KA Voskenslaan

Stoelendans op de site van het GO!onderwijs in de Voskenslaan. Na vijftien jaar wachten krijgt de basisschool, die 340 leerlingen telt , zeven miljoen euro om een nieuwbouw op te trekken op een andere locatie in dezelfde straat. In het oude schoolgebouw nemen enkele klassen van de middelbare school hun intrek. Zij volgen nu nog les in containers op de speelplaats.

Fabiolalaan

6,5 miljoen euro gaat naar de bouw van een volledig nieuwe basisschool aan de Fabiolaan. Die zal plaats geven aan 240 leerlingen. De timing hangt samen met de vernieuwing van het Sint-Pietersstation. Er komt ook een kinderdagverblijf.

Steenakker

De buitengewone stadsschool De Sassepoort krijgt een nieuwbouw aan Steenakker, die plaats zal geven aan 88 leerlingen. Ook het stedelijk internaat verhuist naar een gloednieuwe stek op dezelfde locatie. De twee gebouwen die leeg komen te staan, zullen een nieuwe bestemming krijgen binnen het onderwijs.