15 mei 2020

95 procent van leerlingen kan naar secundaire school van eerste voorkeur

Alle ouders die hun kind hebben aangemeld voor het Gentse secundair onderwijs, kregen op 15 mei 2020 het resultaat. Van de 4.711 aangemelde kinderen kreeg 95% een school van eerste voorkeur, 99% kan naar een school in de aangegeven top 3. Tot slot: 22 scholen zitten vol en 51 jongeren kregen nog geen ticket voor een school die ze als voorkeur opgaven.

Resultaten

Van de 4.711 aangemelde jongeren starten er 4.660 (of 95%) in de school van eerste voorkeur, 174 in de school van tweede voorkeur en 12 in de school van derde voorkeur. 51 tieners kregen geen ticket, 43 daarvan hadden maar 1 voorkeursschool opgegeven, 8 kozen er 2.

Uit de resultaten blijkt dat de druk voornamelijk op het gewoon onderwijs met ASO-bovenbouw zit: 11 scholen met 1A zijn volzet. Voor jongeren zonder inschrijvingsticket en voor de late inschrijvers zijn er op dit moment nog 845 plaatsen beschikbaar bij de deelnemende scholen, 645 voor 1A en 200 voor 1B. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op https://meldjeaansecundair.gent.be/over.  

In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol in 1B. Dat betekent dat er voor de kinderen zonder ticket voor het buitengewoon onderwijs niet meteen vrije plaatsen ter beschikking zijn. Met al deze ouders is individueel contact opgenomen en wordt er samen met de scholen toch een oplossing gezocht.

'Ik ben heel tevreden met het vlotte verloop en het grotere bereik dan vorig jaar, daarvoor wil ik het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent en de scholen bedanken. Zelfs met 221 meer aanmeldingen zijn de resultaten zeer goed en dat is dankzij de gezamenlijke inspanningen. De situatie in het buitengewoon onderwijs vraagt wel nog bijzondere aandacht.' - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent. 

De inschrijvingen zullen digitaal verlopen vanaf 16 mei 2020. Aan de ouders is gevraagd zelf geen contact te nemen met de scholen, gelet op de drukte met de coronacrisis en alles wat daarmee gepaard gaat. De scholen zullen zelf contact nemen met de ouders om de nodige richtlijnen te geven.  

Verlengd wegens corona

Het is de derde keer dat de stad Gent en het LOP Secundair Onderwijs Gent werken met een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Het digitale platform 'Meldjeaan' werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld en waar mogelijk aangepast om te voldoen aan de wensen van de scholen en de ouders.

Wegens de coronamaatregelen werd de aanmeldingsperiode verlengd. Niet elke ouder had de mogelijkheid gekregen om scholen te bezoeken, maar dankzij de verlenging konden ze telefonisch nog informatie verkrijgen om zo een keuze te maken. Ook bestond de vrees dat heel wat ouders in een kwetsbare situatie de weg naar het platform nog niet hadden gevonden omdat de fysieke ondersteuningspunten door de coronamaatregelen moesten sluiten. Maar de verlenging had effect, want er werden nog 401 extra kinderen aangemeld.

Verder werd er ook een tussentijdse opvolging gehouden. Scholen die met wachtlijsten zouden kampen, kregen de vraag nog gericht uit te breiden. Met resultaat: 12 scholen hebben zo nog 178 extra plaatsen bijgemaakt om zoveel mogelijk leerlingen hun school van eerste voorkeur te kunnen toewijzen.

Verschuivingen

Verschuivingen in de wachtlijsten zijn nog mogelijk als ouders hun ticket niet omzetten in een inschrijving. Daardoor zullen sommige leerlingen een school krijgen van nog hogere voorkeur, en het kan ook de oplossing zijn voor de leerlingen zonder ticket. Ook de 92 jongeren die dubbel zijn aangemeld, kunnen nog voor extra vrije plaatsen zorgen. Het gaat om leerlingen die nog niet weten of ze zullen slagen, en aangemeld zijn voor zowel 1A als 1B, of voor het gewoon en het buitengewoon onderwijs én voor beiden een ticket kregen toegewezen. Uiteindelijk kunnen ze maar één plaatsje bezetten en zullen er zo nog extra plaatsen vrijkomen.