27 jun 2018

96% kan naar favoriete school

Het Laatste Nieuws - 27 maart 2018- Yannick De Spiegeleir


In Gent kreeg 96 procent van de kinderen zijn school van eerste keuze toegewezen. “Een goed resultaat, maar we bekijken hoe we het aanmeldingssysteem kunnen verbeteren”, zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

De inschrijvingen via het nieuwe online-aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs in Gent zijn afgelopen. De eindbalans oogt op het eerste zicht positief. Uiteindelijk bemachtigden 96 procent of 2.503 kinderen een zitje in hun favoriete school. In totaal zijn nu 2.622 scholieren ingeschreven. Twaalf kinderen hebben nog geen ticket. Deze worden begeleid door het Lokaal Overlegplatform voor onderwijs (LOP) om een oplossing te vinden. 311 ouders verzilverden het ticket van hun kind niet. “Een deel van hen kiest wellicht voor een school buiten Gent. De andere ouders raden we aan hun kind in te schrijven waar nog plaats is.”

“We zijn tevreden over het resultaat, maar we willen ook belangrijke lessen trekken. Elk kind verdient een plaats op een school waar het zich goed voelt. Binnenkort volgt een grondige evaluatie om te kijken wat beter kan en willen we ook terugkoppelen naar de scholen”, zegt onderwijsschepen Decruynaere. Mogelijke wissels tussen eerste en tweede keuze zullen er vooraf uitgehaald worden en de stad wil ook de communicatie over de uitslagen verbeteren. “We blijven aandringen bij de Vlaamse overheid om nieuwe ordeningscriteria in rekening te brengen zoals afstand of zorgnood.”


Schooldirecties en ouders blijven met gemengde gevoelens achter over het centraal aanmeldregister. Zo hebben een scholen zoals Sint-Bavo en het Sint-Janscollege nog een wachtlijst. “We blijven van mening dat wie een school als eerste voorkeur aanduidt altijd voorrang zou moeten krijgen op diegene die ze als tweede of derde voorkeur aanduidt. Sommige ouders willen hun kind naar één bepaalde school sturen en geen andere. Dit nemen we mee naar het overleg met de stad en het LOP”, zegt Hilde Allaert, directrice van Sint-Bavo.


Papa Nicolaas Lumen dringt aan op een grondige evaluatie. “Onze dochter kan volgend schooljaar uiteindelijk naar haar school van eerste keuze, maar we hebben haar wel eerst in drie andere scholen in- en uitgeschreven alvorens we uitsluitsel kregen. Een gigantische administratieve rompslomp.”


Over één zaak zijn de stad, het LOP, de scholen en ouders het eens. “Als we niet achter de feiten willen aanlopen, moet de overheid nu geld stoppen in bijkomende schoolgebouwen.”