12 jun 2019

99% van de aangemelde jongeren start volgend jaar in de middelbare school van 1ste keuze

Na een grootschalige communicatiecampagne, een optimalisatie van het systeem en enkele weken waarbij ouders hun kind online konden aanmelden, werden op 13 mei de tickets voor de deelnemende secundaire scholen in Gent en omstreken toegekend. In eerste instantie kregen toen 96% van de leerlingen een ticket voor de school van hun voorkeur.

Met dit ticket konden ouders hun kind inschrijven. Deze inschrijving gebeurde ook effectief voor 4.126 van de 4.490 aangemelde jongeren (cijfers van 12/06/2019). Uit de finale cijfers na de inschrijvingsperiode (inschrijven met ticket van 15 mei tot 7 juni) blijkt nu dat 99% kan starten in de school van eerste voorkeur. Dat is 3% meer dan bij de verdeling van de tickets. Met 100% kinderen in een school van eerste en tweede voorkeur is het resultaat van het digitaal aanmeldingssysteem van Gent een succes.

“Het doet veel plezier te zien dat de procedure zo goed verlopen is, de Gentse resultaten zijn uitstekend. Dit is het gevolg van een goede voorbereiding en een nauwe samenwerking tussen het Lokaal Overleg Platform en de stadsdiensten. Ik wil iedereen hartelijk bedanken hiervoor en ik wens onze tieners een fantastische schoolloopbaan.” Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De verschuivingen in de wachtlijsten en het hogere percentage van voorkeur zijn een gevolg van ouders die hun ticket toch niet opnamen. Dat is bvb het geval als de ouders buiten Gent wonen en beslissen om het kind toch niet in Gent te laten studeren (Gent was plan B), gezinnen die ondertussen verhuisden of verhuisplannen maakten of wanneer er voor een kind twijfel was of het zou starten in het gewoon of het buitengewoon onderwijs. Ook creëerden de deelnemende scholen, na het verdelen van de tickets en op basis van de vastgestelde noden, nog 56 extra plaatsen.

Goed nieuws is er ook voor de kinderen die op 13 mei geen ticket werden toegewezen. Van de 41 jongeren, konden er zich uiteindelijk 39 wel inschrijven in een school van voorkeur. Twee tieners blijven voorlopig nog op de wachtlijst staan, maar hebben verschillende alternatieven binnen en buiten Gent.

Lees hier het persbericht Definitieve resultaten aanmelden secundair onderwijs