08 jan 2015

’Gentse politici moeten doordrongen raken van kindvriendelijkheid’

De Standaard 08/01/2015 Tina Van Acker is de eerste kindersecretaris van Gent. Ze moet de politiek en de administraties doordringen van kindvriendelijkheid. Bovendien wil ze kindvriendelijke ideeën en initiatieven van burgers bundelen en ondersteunen. 'Een kindvriendelijke stad is meteen een mensvriendelijkere stad', klinkt het. 'Ik kom uit Zelzate, studeerde Germaanse in Gent en werkte drie jaar op de Jeugddienst in Mechelen aan een project over jongeren en media', zegt Tina Van Acker. 'In die periode woonde ik in Antwerpen. Maar ik ben blij terug in Gent te zijn. Dit is mijn stad. Het is thuiskomen. Als student had ik al het gevoel deel uit te maken van deze stad.'

Van Acker werd uit meer dan honderd kandidaten gekozen als eerste kindersecretaris van Gent. Maandag was haar eerste werkdag. In tandem met Marianne Labre, programmaregisseur bij de Jeugddienst, zal ze haar functie uitoefenen. Kathleen Snoeck, directrice van de Jeugddienst, komt erbij zitten.

Wat moet een kindersecretaris doen. Ben je een soort ombudsvrouw?
Kathleen Snoeck: 'Dat was het eerste idee. Omdat het kinderrechtencommissariaat zich in Gent heeft gevestigd en die ombudsfunctie al waarneemt, zou het al te gek zijn als wij dat ook doen.'
Tina Van Acker: 'Ik moet vooral de kinder- en jeugdvriendelijkheid van de stad bewaken. Dat geldt voor alle kinderen en jongeren tot achttien jaar. Als daarover vragen zijn, kunnen mensen bij mij terecht. Bovendien ben ik een aanspreekpunt voor burgers. Kind- en jeugdvriendelijkheid vertrekt niet alleen vanuit de stad of het OCMW. Voorstellen die uit de samenleving komen, zal ik ondersteunen en faciliteren. En acties opzetten.'

Kathleen Snoeck: 'Ze moet mensen en groepen verbinden zoals het Klimaatverbond dat doet.'

Geef eens een voorbeeld van projecten van burgers die jullie willen ondersteunen?
Tina Van Acker: 'Twee ouders willen een kinderkookcafé beginnen. Een goed idee. Iemand anders wil een boek schrijven over kinderen in de stad. We kunnen hem daar heel wat over vertellen.'
Kathleen Snoeck: 'Tina moet proberen een dynamiek onder de burgers op gang te brengen en een netwerk uitbouwen van burgers.'

Wat staat er al op het programma?
Tina Van Acker: 'Een actieplan kindvriendelijkheid maken. We willen dat alle politici en ambtenaren doordrongen geraken van die kindvriendelijkheid. We gieten onze ideeën in een brochure die bestemd is voor het brede publiek.'

Kathleen Snoeck: 'Het uiteindelijke doel is om in elk collegebesluit een paragraaf op te nemen die de gevolgen voor kinderen en jongeren van die beslissing behandelt. Een stad die goed is voor kinderen, is een mensvriendelijkere stad. Kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Ze vormen de zwakste en kwetsbaarste groep. Stop ze niet in een hoekje.'

Geef eens een voorbeeld van concrete acties?
Tina Van Acker: 'Kindvriendelijke balies. Of een betere mobiliteit. Het gaat niet alleen over zich verplaatsen naar school, maar over toegankelijkheid, veiligheid, nachtbussen ook.'