20 feb 2016

“Maak ook meer geld vrij voor het secundair onderwijs”

Het Nieuwsblad - 20 februari 2016 De komende drie jaar, 2016 inbegrepen, pompt minister Crevits 120 miljoen euro in het basisonderwijs. Dat is budget om bijkomende klassen en scholen te bouwen. Gent krijgt dit jaar nog 2,5 miljoen euro, in 2017 3 miljoen en in 2018 3,5 miljoen euro. Daarmee moet een tekort van 800 plaatsen kunnen worden weggewerkt."Dat is net het tekort dat we tegen 2020 verwachten, dus in principe moet dit volstaan om het tekort in het Gentse basisonderwijs weg te werken", zegt schepen

Decruynaere.

Secundair onderwijs

Op het eerste gezicht lijkt Gent karig bedeeld. Antwerpen bijvoorbeeld krijgt over dezelfde periode 43 miljoen euro en Brussel 30 miljoen euro. Maar daarmee moeten respectievelijk 7.600 en 2.859 plaatsen worden gecreëerd. Gent krijgt maar net iets meer dan Schoten of Sint-Niklaas. "Ik ga daar geen commentaar op geven, ik ga ervan uit dat de verdeling van de middelen op een correcte manier verloopt", zegt Decruynaere.

Schepen Decruynaere maakt zich zorgen, meer bepaald over het secundair onderwijs. "Ik zou graag zien dat de Vlaamse regering ook werk maakt van het plaatstekort dat we in het secundair onderwijs krijgen, bij ons geschat op 1.200 plaatsen. In sommige scholen kunnen we al vanaf september problemen zien, al zullen die niet van dezelfde orde zijn als het basisonderwijs. Ik maak me zorgen, omdat ik weinig actie zie bij de Vlaamse regering. Er is dringend nood aan een nieuw decreet dat de inschrijvingen in het secundair onderwijs regelt. Het is beter dat men daar nu werk van maakt, in plaats van te wachten tot de problemen zich ineens en acuut aandienen."

"Voor het secundair onderwijs kun je niet dezelfde inschrijvingsmethode hanteren als voor het basisonderwijs. Bij ons woont één kind op de twee in een secundaire school niet in Gent. Je kunt dus als criterium bij de inschrijving geen afstand tot de school naar voren schuiven", zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. "Maar ik wil het ook niet meemaken dat we op een gegeven moment aan Gentse kinderen zullen moeten zeggen dat in onze stad voor hen geen plaats meer is in het secundair onderwijs. De meeste scholen hebben wel nog eigen mogelijkheden om het tekort op te vangen, maar in enkele populaire scholen is het nu al moeilijk om nog binnen te raken."

Johan Dillen
Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden