24 okt 2014

“Waar gaan ze naartoe”: trajectbegeleiding vzw Jong in boekvorm

Elke Decruynaere - Campus Sint-Annaplein - 24 oktober 2014 Vorige week is het boek "Waar gaan ze naartoe, trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij" voorgesteld. Dit is een werk van orthopedagoog Jan Naert en criminoloog Peter Colle. Het boek legt de link tussen jeugdwelzijnswerk en integrale jeugdhulp. De auteurs pleiten voor het belang van trajectbegeleiding, waarbij interventies met jongeren gekoppeld worden aan het kritisch bekijken van instellingen zoals scholen, sportaanbod of hulpverlening. De verschillende casussen in het boek zijn praktijkvoorbeelden vanuit vzw Jong. Schepen van Jeugd in haar toespraak: "Jeugdwelzijnswerk is jongeren thuis laten komen, ook al wonen ze er niet. Ik ben fier te mogen vaststellen dat jeugdwelzijnswerk verder gaat dan het organiseren van een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Kwalitatief jeugdwelzijnswerk werkt met jongeren in en aan kwetsbare situaties en gaat actief aan de slag met instellingen die er niet in slagen jongeren te voorzien in hun basisrechten. Dit is de verdienste van organisaties zoals vzw Jong."

Elke Decruynaere

Meer info : http://vzwjong.be/boekvoorstelling