25 aug 2017

“Zonder dit taalkamp zaten we twee maanden op de stoep met mama”

Het Nieuwsblad - 25 augustus 2017 Gebuisd voor Nederlands? Dan maar op taalkamp. 175 allochtone lagereschoolkinderen spijkerden de voorbije zomer spelenderwijs hun Nederlands bij op kamp in scholen verspreid over de stad. De eerste resultaten zijn hoopgevend. "Anders zitten we toch maar hele dagen thuis", zegt Zeynep (10).Op school gebruiken ze soms moeilijke woorden die ik niet begrijp. Hier wil ik mijn Nederlands verbeteren

De taalkampen gaan door in scholen verspreid over zeven wijken van Gent, waaronder het Rabot, één van de armste en meest diverse buurten in de stad. In de Mandalaschool in de Jozef II-straat leren vijftien kinderen er Nederlands via taalspelletjes, liedjes, sport en knutselactiviteiten.

"Tijdens het schooljaar doen leerkrachten hun best om het taalniveau van de leerlingen op te krikken, maar in september stellen ze vast dat hun Nederlands weer is achteruitgegaan", zegt Mieke Van Parys, directeur van Roeland vzw. "Vaak zijn het kinderen die niet veel Nederlands spreken tijdens de vakantie en niet veel buitenkomen. Ik zou toch maar twee maanden op de stoep met mama zitten, zeggen ze dan."

Samen met de Stad Gent organiseert Roeland al jaren Nederlandstalige kampen voor jonge nieuwkomers. "Sinds deze zomer doen we dat ook voor alle andere kinderen die thuis geen Nederlands spreken", aldus Van Parys.

In Gent praat meer dan een op drie van de lagereschoolleerlingen thuis een andere taal. Vaak gaat het om kinderen die hier zijn geboren, maar toch niet mee kunnen op school omdat ze de taal onvoldoende beheersen. "Die leerlingen worden ons doorgegeven via de klassenraad", zegt Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). "De kampen vinden op school plaats omdat dat hun ouders meer vertrouwen geeft."

De reacties van de kinderen spreken boekdelen. "Op school gebruiken ze soms moeilijke woorden die ik niet begrijp", zegt Omaïmae (12). "Hier hoop ik mijn Nederlands te verbeteren. Ik ga straks naar het middelbaar, 1B. Ik wil koste wat kost kleuterjuf worden."