08 mrt 2018

Resultaten online aanmelden Secundair Onderwijs Gent

Vorige week maakte de Stad Gent de resultaten van het online aanmelden bekend. Voor het secundair onderwijs was het de eerste keer: 96% kreeg het nieuws te kunnen starten in een school van eerste of tweede voorkeur. Voor 87% is het de eerste voorkeur geworden. 155 ouders  konden echter nog niet inschrijven. Ze kunnen wachten tot ze via de wachtlijst binnen raken of inschrijven in een school waar wel nog plaats is.

"Het systeem heeft gewerkt want kamperen is vermeden, het liep technisch vlot en we behalen hoge scores. Maar ik begrijp de ontgoocheling van ouders voor wie de uitkomst niet positief is. Samen met het LOP (Lokaal Overleg Platform Onderwijs) en de scholen doen we er alles aan om hun situatie op te lossen. Intussen kwamen er 178 plaatsen bij en die maken voor veel gezinnen een groot verschil." 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Eind april volgt een grondige evaluatie.
Een eerste analyse bracht aan het licht dat de mogelijke 'wissels' waarover veel commotie was, zeer beperkt zijn.
Het gaat over 28 situaties op een totaal van 4000 leerlingen.

"Elke mogelijke verbetering aan het systeem wordt uiteraard bekeken. Nu nog wisselen is niet aan de orde want het moet ook eerlijk verlopen. Door te ruilen steken ouders andere ouders voorbij op de wachtlijst en dat kan natuurlijk niet." - Elke Decruynaere

Schepen Elke Decruynaere blikt terug op een bewogen week:

"Hadden we niets gedaan dan was er met honderden ouders op tien scholen tegelijk gekampeerd en was het grote chaos. Dat blijkt nu duidelijk uit de cijfers.

In Gent hebben we onze verantwoordelijkheid opgenomen om dat te voorkomen. Maar ik voel me in de steek gelaten door de Vlaamse overheid:

Al in 2016 liet ik weten wat er op ons afkwam, toen had de minister gelukkig aangekondigd dat ze een beter systeem zou uitwerken voor gans Vlaanderen.

Maar toen we in 2017 vaststelden dat het er niet van kwam ondernamen we dan maar zelf actie. Daarbij moeten we ons houden aan het wettelijke kader dat echt zijn beperkingen heeft. Ik begrijp ouders die niet om kunnen met "een loterij" en ook de leerlingen bezorgt het stress. Jammer dat onze signalen nooit ernstig genomen zijn. Ik hoop dat alle commotie nu wel een wake-up call is voor alle politici. Mensen aanvaarden het niet dat ze eerst moesten aanschuiven voor een plek in de kinderopvang, daarna voor de basisschool en straks voor het middelbaar. Om te voorkomen dat straks 30% van de leerlingen niet terecht kan op zijn/haar droomschool, moeten we nu starten met het voorzien van extra capaciteit. En intussen moet er werk gemaakt worden van een zo optimaal mogelijk systeem van online aanmelden. Een duidelijk, eenvoudig, menselijk en eerlijk systeem, voor minder gaan we niet."