03 mei 2021

Resultaten online aanmelden secundair onderwijs Gent zijn bekend: 94% van leerlingen kan onmiddellijk inschrijven in een school van eerste voorkeur

Alle ouders die hun kind hebben aangemeld voor het secundair onderwijs in Gent en een aantal randgemeenten, kregen op 3 mei 2021 het resultaat. Van de 4.878 geregistreerde aanmeldingen, mondde 4.814 aanmeldingen (99%) uit in een toekenning. 94% van de leerlingen kan terecht in een school van eerste voorkeur. 64 jongeren hebben op dit moment nog geen toekenning, maar in heel wat scholen in het gewoon onderwijs zijn er nog vrije plaatsen.

 

Resultaten

4.575 van de 4.878 aanmeldingen resulteerden in toekenning in een school van eerste voorkeur, 228 in een school van tweede voorkeur en 11 in de school van derde voorkeur.

“Dit zijn globaal opnieuw goede resultaten. Het toont dat het online aanmelden zoals het nu loopt werkt. Zoals elk jaar zullen er ook nog verschuivingen zijn die de resultaten nog verbeteren. De situatie in het buitengewoon onderwijs verdient wel bijzondere aandacht.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Ook voor kinderen die zich niet aanmeldden in het gewoon onderwijs zijn er op dit moment nog voldoende vrije plaatsen in het grootste deel van de scholen, zowel in 1A (692 plaatsen in 32 scholen) als 1B (185 plaatsen in 13 scholen). Zij kunnen zich vanaf 6 mei rechtstreeks inschrijven bij de scholen met vrije plaatsen.

In het buitengewoon onderwijs (OV4 - type9) is de vraag groter dan het aanbod. Dit betekent dat een aantal ouders en kinderen op dit moment nog niet kunnen inschrijven. 22 van de 130 kinderen kunnen niet terecht in hun school van voorkeur, 8 van deze kinderen kozen meerdere scholen. Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste jaar A of B zullen er wel nog plaatsen ter beschikking komen. Dit wordt -gezien de specifieke situaties- individueel met alle betrokken partijen opgevolgd.

Van de 64 jongeren zonder toekenning gaven er 54 slechts één keuze op. Het maken van slechts één keuze werd sterk afgeraden.

Verschuivingen

Verschuivingen in de wachtlijsten zijn nog mogelijk als ouders hun toewijzing niet omzetten in een inschrijving. Leerlingen die nog niet weten of ze het getuigschrift van het basisonderwijs behalen of nog twijfelen over het gewoon of het buitengewoon onderwijs konden voor beide aanmelden. Eens er zekerheid is voor deze jongeren, komen er nog bijkomende plaatsen vrij. Sommige leerlingen zullen hierdoor een school krijgen van hogere voorkeur, een aantal kinderen zonder toekenning zullen zich alsnog kunnen inschrijven.

De inschrijvingen verlopen volgens de geldende coronamaatregelen. Ouders kunnen op de website van de school terecht voor de concrete informatie om in te schrijven.