25 feb 2013

Aanmelding in basisonderwijs loopt steeds beter, maar tekort aan plaatsen dreigt

Tijdens het vragenuurtje stelde Bram Van Braeckevelt (Groen) een vraag over de aanmelding van kinderen geboren in 2011. Schepen antwoordde dat 82% was aangemeld op 25 februari. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar en het aantal steeg nog naarmate de deadline van 1 maart naderde.

Decruynaere

Die stijging betekent dat meer ouders het belang van aanmelden inzien. Terecht want na afloop van de aanmeldingsperiode blijkt voor de instappers een mogelijks capaciteitstekort van 180 plaatsen.

De 500 kinderen die nog niet zijn aangemeld zijn niet zeker van een plaatsje in Gent, al helemaal niet in hun buurt. Samen met de 83 Gentse kinderen die geen school toegewezen kregen tijdens de aanmeldingsronde is het voor hen bang afwachten.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: "Dit is een drama voor die ouders. Het is alle hens aan dek om dit op te lossen. We onderzoeken wat we zelf extra kunnen doen. Maar dit sterkt me in mijn pleidooi naar de Vlaamse Regering toe, om hiervoor meer geld vrij te maken. Zomaar stoeltjes bij zetten kan niet meer. We moeten ook waken over de kwaliteit van ons onderwijs."

Lees hier meer over de inschrijvingsprocedures.