07 feb 2014

Aanmelding Gentse basisscholen gestart

Filip Watteeuw ter vervanging van - wekelijkse persconferentie - stadhuis Gent - 31 januari 2014Elke Decruynaere

Ouders die op zoek zijn naar een basisschool in Gent, kunnen hun kind tot 21 februari elektronisch aanmelden via www.meldjeaan.be. De aanmelding is bedoeld voor alle kinderen geboren in 2012 en voor kinderen die een andere school zoeken. Schepen Filip Watteeuw: "Het is belangrijk dat ouders dit doen zodat ze hun kind kunnen inschrijven in een van de scholen van hun voorkeur. Hoe meer scholen ouders aanvinken hoe groter de kans dat hun kind een plaats krijgt." De toewijzing gebeurt op basis van de afstand van thuis of de werkplek naar de school. Om te zorgen dat er voor elk kind een plaats is, bereidt de lokale taskforce onderwijscapaciteit netoverschrijdende maatregelen voor. Filip Watteeuw: "Net zoals vorig jaar alles op alles gezet werd om het toen voorspelde tekort aan plaatsen terug te dringen, zal ook nu onderzocht worden hoe dit best kan aangepakt worden." De komende jaren worden 3.000 extra plaatsen gecreëerd in het Gentse basisonderwijs om het capaciteitstekort structureel aan te pakken.