06 mei 2022

94 procent van leerlingen kan inschrijven in een secundaire school van eerste voorkeur

Ouders die hun kind hebben aangemeld voor het secundair onderwijs in Gent en een aantal randgemeenten, kregen op 4 mei 2022 het resultaat. Van de 4943 aanmeldingen mondde 4870 aanmeldingen (98,5%) uit in een toekenning. 94% van de aangemelde kinderen kan direct inschrijven in school van eerste voorkeur. 73 jongeren kunnen op dit moment nog niet terecht in een school die ze als voorkeur opgaven. In heel wat scholen in het gewoon onderwijs zijn er nog vrije plaatsen.

Van de 4.943 aanmeldingen, in het gewoon én het buitengewoon secundair onderwijs, resulteerden er 4.658 of 94 procent in een toekenning aan een school van eerste voorkeur, 199 of 4 procent aan een school van tweede voorkeur en 13 of 0,25 procent aan een school van derde voorkeur. 73 jongeren, of 1,5 procent van de aanmeldingen, kregen nog geen school toegekend.

Gewoon secundair onderwijs

In het gewoon secundair onderwijs kan, op twee uitzonderingen na, elk kind dat meer dan twee scholen opgaf zich inschrijven in een school uit zijn top drie.

Van het totale aantal kregen 43 kinderen geen school toegekend. Driekwart van hen maakte slechts één keuze. Toch zijn er nog voldoende plaatsen. In 1A zijn er nog 842 plaatsen in 33 scholen, in 1B nog 228 plaatsen in 13 scholen. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op https://meldjeaansecundair.gent.be/over

Buitengewoon onderwijs

Het aantal jongeren dat ervoor kiest om in Gent naar school te gaan, blijft groeien. Dankzij de inspanningen van de scholen kunnen we aan meer dan 98% onder hen een school van voorkeur toewijzen. Ik kijk wel bezorgd naar de situatie van het buitengewoon onderwijs waar ouders en kinderen geen plaatsje konden krijgen. We zullen deze situatie van dichtbij opvolgen.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

In het buitengewoon onderwijs (OV4 – type 9) is de vraag groot en is het aantal plaatsen beperkt. 32 van de 145 kinderen hebben geen school toegekend gekregen. 13 van hen hadden meerdere scholen bij hun voorkeuren aangeduid. Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen ter beschikking. Omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste jaar A of B, zullen er wel nog plaatsen vrijkomen. Het LOP (Lokaal Overleg Platform) volgt de situatie op met alle betrokkenen.

"Dankzij dit systeem kunnen vandaag weer heel wat kinderen naar een van de scholen van hun voorkeur. Veel kinderen en ouders zullen blij zijn dat er duidelijkheid is. We realiseren ons ook dat dit niet voor iedereen mogelijk is, zeker binnen het buitengewoon onderwijs. We gaan dus ook daar mee op zoek naar mogelijke oplossingen." - Elisabeth De Schauwer , voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Secundair Onderwijs

 

Lees gerelateerde artikelen

Resultaten aanmeldingen 2021

Resultaten aanmeldingen 2020

Resultaten aanmeldingen 2019

Resultaten aanmeldingen 2018