03 apr 2020

Aanmeldingsperiode secundair onderwijs verlengd tot vrijdag 8 mei 2020

De digitale aanmeldingsperiode voor het eerste jaar secundair onderwijs wordt als gevolg van de coronamaatregelen verlengd tot vrijdag 8 mei 2020 om 12 uur. Dat heeft het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs beslist, waar onder meer de Gentse scholen en de Stad Gent deel van uitmaken.

Nieuwe timing

Oorspronkelijk liep de aanmeldingsperiode tot 22 april 2020, maar de periode wordt nu met ruim twee weken verlengd. Ouders kunnen hun kind aanmelden tot vrijdag 8 mei 2020 om 12 uur 's middags. Aangemelde ouders krijgen op 15 mei 2020 een e-mail waarin staat in welke school ze hun kind kunnen inschrijven. De effectieve inschrijvingsperiode bij de scholen zelf loopt van 16 mei tot en met 10 juni 2020.

Uitzonderlijke situatie

De verlenging komt er nadat een aantal scholen het infomoment noodgedwongen moest afgelasten. Een bijkomende bezorgdheid is dat nogal wat ouders die in kwetsbare omstandigheden leven mogelijk niet tijdig de weg vinden naar het digitale aanmeldingsplatform. Dankzij de verlenging hebben onder meer de brugfiguren meer tijd om samen met die ouders de aanmeldingsdossiers in orde te brengen.

Elke Decruynaere: "Deze uitzonderlijke situatie vraagt extra maatregelen. De verlenging geeft ouders extra tijd om zich te informeren en een doordachte schoolkeuze te maken voor, en in samenspraak met, hun kind."

Voor alle praktische informatie én om aan te melden, is er de website https://meldjeaansecundair.gent.be/. Ouders met vragen kunnen ook terecht bij Gentinfo (09 210 10 10).