12 dec 2014

Aantal schepenen doen mee aan staking van maandag

Het Nieuwsblad - 12 december 2014 Een aantal Gentse schepenen staakt maandag mee. Burgemeester Termont besliste om de gemeenteraadszitting van maandag sowieso te verplaatsen naar dinsdag.Zowel in Gent als Sint-Niklaas staken een aantal socialistische en groene schepenen uit solidariteit met de nationale staking. Bij de bonden is te horen dat de stakingsbereidheid in steeds meer sectoren groeit.

In Sint-Niklaas staken de schepenen van het progressief kartel: Christel Geerts (sp.a), Sofie Heyrman (Groen), Mike Nachtegael (sp.a), Wout De Meester (Groen) en Gaspard Van Peteghem (sp.a). Ook raadsvoorzitter Freddy Willockx (sp.a) legt het werk neer. De schepenen en raadsleden nemen deel aan een actie van 'Hart boven hard'.

In Gent beslisten de Groenschepenen (Elke Decruynaere, Filip Watteeuw en Tine Heyse) om het werk neer te leggen, net als de sp.a-schepenen Annelies Storms en Resul Tapmaz. Samen met de drie andere socialistische schepenen die hun vergaderingen annuleerden, maar niet 'staken', zullen ze een aantal stakingsposten en de 'Hart boven hard' actie steunen.

Gemeenteraadszitting wordt uitgesteld

Eerder al besliste de Gentse burgemeester om de gemeenteraadszitting uit te stellen naar dinsdagavond. Al zou hij dat wel willen, staken zal Daniël Termont (sp.a) niet doen. 'Ik kan niet staken, aangezien ik als burgemeester verantwoordelijk ben voor de veiligheid, maar mocht ik geen burgemeester geweest zijn, dan zou ik meestaken', herhaalt hij.

Als reactie op de oproep van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vroeg burgemeester Termont aan de vakbonden om de wegen vrij te houden. 'Ik heb dat ook op 1 december gevraagd', zegt Termont. 'Als er toch wegen geblokkeerd worden, dan krijgt de politie de opdracht om te onderhandelen met als bedoeling de actie zo kort mogelijk te houden. Ik heb in ieder geval geëist dat de toegang tot medische voorzieningen vrij zouden blijven.' De Gentse burgemeester zegt wel niet zinnens te zijn 'een oorlog te ontketenen'. 'Als ik de oproep van Jambon moet begrijpen om het waterkanon en de wapenstok in te zetten, dan zal ik dat niet doen.'

Aan vakbondszijde zegt coördinator Louis Pillaert (ABVV) dat het aantal stakingsposten dertig procent hoger ligt dan de provinciale actie en 'losjes' boven de vijfhonderd zal uitkomen. Hij merkt een zeer grote stakingsbereidheid en uitbreiding naar verschillende sectoren. 'Op de provinciale dagen lag het zwaartepunt bij de industriële sectoren, maar nu merken we dat de stakingsbereidheid uitbreidt naar openbare sectoren, onderwijs, handel, en ook kmo's. Die hebben misschien wel geen syndicale bedrijfswerking, maar we kregen verschillende vragen van mensen die hun solidariteit willen betuigen, van mensen die zelfs verlof nemen en grotere piketten vervoegen.' In de haven voorspelt Pillaert 'een minimumactiviteit'. Pillaert verwacht ook een grote opkomst van de socioculturele sector en het middenveld voor het burgerinitiatief 'Hart boven hard'.

Ook de Gentse schepen van Onderwijs en Jeugd Elke Decruynaere (Groen) stelt vast dat de stakingsbereidheid groter wordt. Uit een bevraging blijkt dat 90 procent van de kinderdagverblijven en peutertuinen gesloten zal zijn, net als 95 procent van de buitenschoolse opvanginitiatieven. In het stedelijk basisonderwijs zal 4 op 10 scholen gesloten zijn, de rest een verstoorde werking hebben. 'Bij de provinciale actiedag was ongeveer de helft open van de kinderdagverblijven en peutertuinen open, nu is een sluiting eerder regel dan uitzondering', zegt Decruynaere. 'Ook in het onderwijs wordt in opvallend veel scholen gestaakt. Ik merk dat de ongerustheid over de besparingen in alle sectoren toeneemt, ook bij gezinnen.'