09 dec 2016

Acht extra kinderbegeleiders voor de buitenschoolse opvang van Stad Gent

Kwaliteitsvolle opvang betekent investeren in voldoende kinderbegeleiders. Zo lezen we in tal van aanbevelingen over kwaliteitsvolle voorschoolse voorzieningen. De Stedelijke Kinderopvang heeft een stevige reputatie op dat vlak. Naast pedagogische ondersteuning, streven we in de buitenschoolse opvang naar een bezetting van één kinderbegeleider voor 14 kinderen. Dit streefcijfer kwam onder druk te staan, want met stijgende leerlingenaantallen in het kleuteronderwijs, steeg ook het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang. De afgelopen jaren werkten we hard om de kwaliteit in de buitenschoolse opvang hoog te houden. De Dienst Kinderopvang ontwikkelde in 2014 een waaier van acties, zoals een jaarlijkse meting van de personeelsbezetting, het begeleiden en ondersteunen van de medewerkers op vlak van bestellingen en communicatie met ouders, een betere planning door het digitaliseren van de inschrijven, ?

In de budgetwijziging van 2015 maakten we middelen vrij voor 20 voltijdse kinderbegeleiders extra. En met opnieuw extra budget in de begroting van 2017 voor 8 extra medewerkers zorgen we voor een voldoende ruime bezetting in de buitenschoolse opvang om de broodnodige kwaliteit te kunnen blijven bieden. 

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere: "Kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang maakt het verschil. Ouders kunnen met een gerust hart gaan werken of een opleiding volgen. En voor de kinderen is de buitenschoolse opvang een uitstekende plek om met vriendjes te spelen en op ontdekking te gaan."

 

Klik hier als je op zoek bent naar een job in de kinderopvang Gent.