30 apr 2014

Actie lokale besturen - Zeventien procent Gentse stadspersoneel staakt

Belga - 30 april 2014 De actiedag van de socialistische vakbond ACOD tegen de onderfinanciering van openbare diensten zorgt in Gent, behalve bij onderwijs en kinderopvang, voor beperkte hinder. Dat is vernomen op het kabinet van schepen Martine De Regge (sp.a), bevoegd voor personeel, en schepen (Groen), bevoegd voor onderwijs en opvoeding. Over alle stadsdiensten heen, nam 17 pct van het personeel aan de actie deel.

Elke Decruynaere

Het grootste percentage stakend personeel is verbonden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design, waar bijna 41 pct van het personeel niet opdaagde. Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) is daardoor niet geopend voor individuele bezoekers, wel voor groepen die gereserveerd hebben. In andere musea zijn geen problemen gemeld.

In aantallen zijn de meeste stakers terug te vinden bij het Departement Onderwijs en Opvoeding, waar 313 personeelsleden (37 pct) aan de actiedag deelnamen. Vooral bij de stedelijke kinderopvanginitiatieven is er hinder, slechts 14 van de 72 instellingen zijn geopend, maar er is wel een systeem van noodopvang voorzien.

Aangezien er minder schoolbussen uitreden, zijn er minder kinderen dan normaal opgehaald en bleven daardoor ook een aantal kinderen thuis. Leerkrachten staakten niet en het administratief personeel dat niet opdaagde, hinderde de werking van stadsscholen niet.

Over alle stadsdiensten heen, nam woensdag zeventien pct van het personeel aan de actie deel. De helft van de tien lokale dienstencentra is daardoor gesloten, maar het Administratief Centrum Zuid is wel normaal geopend. Bij de afvalintercommunale Ivago, die Gent en Destelbergen bedient, kwam slechts één op de vijf ophalers opdagen. Toch slaagde de intercommunale erin om de dienstregeling te herschikken zodat in het stadscentrum wel restafval en pmd kan opgehaald worden, net als een deel van het bedrijfsafval. Het callcenter en onthaal van Ivago is gesloten, recyclageparken zijn wel open.

Meer informatie over mogelijke inhaaloperaties op www.ivago.be.