21 nov 2017

Actiedag Operatie Geslaagd: samen aan de slag tegen schooluitval

De studiedag ? opgezet als een leer-, inspireer- en uitwisselmoment ? kadert in een langetermijnstrategie van de Stad Gent en haar partners. Ruim 140 Gentse onderwijs-, vrije tijds-, werk- en welzijnsprofessionals nemen op dinsdag 21 november 2017 deel aan de 'Actiedag Operatie Geslaagd: samen tegen vroegtijdig schoolverlaten', die Onderwijscentrum Gent organiseert in De Punt in Gentbrugge. De studiedag -opgezet als een leer-, inspireer- en uitwisselmoment- kadert in een langetermijnstrategie van de Stad Gent en haar partners.

De cijfers van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) naar beneden krijgen is een Gentse, Vlaamse en zelfs Europese beleidsprioriteit.
Voor een jongere die de schoolbanken verlaat zonder kwalificatie is de kans dat hij te maken krijgt met (langdurige) werkloosheid, armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit immers een stuk groter.

Elke euro die geïnvesteerd wordt in vroegtijdig schoolverlaten, verdient zich later acht keer terug.

Geïntegreerde benadering

Vroegtijdig schoolverlaten succesvol aanpakken is geen klus die onderwijs alleen kan klaren. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die een geïntegreerde, brede benadering vereist, samen met de verschillende partners uit het onderwijsveld en de domeinen welzijn, werk en vrije tijd. Daarom stelde de Stad Gent in februari 2016 het Gents Plan tegen Vroegtijdig Schoolverlaten voor.

Operatie Geslaagd

Om het plan te kunnen uitvoeren, lanceerde Onderwijscentrum Gent twee maanden later, in april 2016, de campagne Operatie Geslaagd. Doel is om via deze campagne een partnerschap te smeden en van op zich waardevolle, maar tot nu toe te veel geïsoleerde maatregelen samen een geïntegreerd beleid te maken. 'Geslaagd' heeft een dubbele betekenis: de geslaagde samenwerking zal uiteindelijk voor zorgen dat meer jongeren slagen.

Operatie Geslaagd maakt ook deel uit van het URBACT-netwerk Stay Tuned! Boosting the Frequency of Qualification. Dat netwerk verenigt negen Europese steden om expertise uit te wisselen over dergelijke complexe implementatievraagstukken.

Een van de eerste mijlpalen van Operatie Geslaagd is het engagement van de scholen om hun VSV-aanpak naar een hoger niveau te tillen met een schooleigen actieplan. Dat engagement is bezegeld in het Charter tegen Vroegtijdig Schoolverlaten, dat alle Gentse secundaire scholen van alle netten ondertekenden.

Actiedag Operatie Geslaagd

Op de Actiedag Operatie Geslaagd buigen alle partners zich samen over de knelpunten, uitdagingen en relevante issues binnen vroegtijdig schoolverlaten. Tijdens de twaalf sessies duiken de deelnemers dieper in de materie, leggen hun kennis samen en geven zo een boost aan de samenwerking.

Centraal daarbij staat de vraag hoe andere beleidsdomeinen de scholen kunnen versterken om resultaat te boeken op de volgende vier gebieden: engagement en motivatie, opleidingsniveau en uitkomsten, welbevinden en socio-economische uitdagingen, klaar voor de arbeidsmarkt.

Pilootproject

Onderwijscentrum Gent coacht de scholen bij de opmaak en uitvoering van een schooleigen actieplan, waarbij het aanbod van de andere partners van Operatie Geslaagd maximaal geïntegreerd wordt. Om dit op een wetenschappelijk onderbouwde manier te doen, voert Onderwijscentrum Gent een pilootproject uit, in samenwerking met het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent en CeMIS van de Universiteit Antwerpen.

Twaalf Gentse scholen uit verschillende netten en onderwijsvormen nemen daaraan deel: Benedictuspoort, Beroepsschool Sint-Jozef, DBSO Centrum Leren en Werken, HTISA, KTA Gito Groenkouter, KTA MoBi, BuSO Bert Carlier, CDO De Rotonde, GO! Lyceum, OLVI, PHTI en de VIP-school.

Toonaangevende prioriteiten voor de schooleigen actieplannen zijn onder meer de invulling van vrije tijd en vrije ruimte, inzetten op welbevinden van leerlingen, de leerlingenparticipatie versterken, de professionalisering van leerkrachten en de communicatie met ouders. De opvolging van deze actieplannen laat toe om kritische succesfactoren te identificeren die de Gentse strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten kunnen versterken.

De ervaringen van het pilootproject worden daarna uitgerold naar het volledige onderwijsveld.

Het pilootproject en de samenwerking met het Onderwijscentrum Gent hebben ons geholpen om grondig te reflecteren over onze werking met betrekking tot het inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom. Dat is uiteraard een zeer belangrijk thema. We voelden ons doorheen het traject als school bevestigd in de accenten die we binnen ons schoolbeleid leggen.

Wouter Boute, directeur HTISO

 

Wij missen je op school.' Met die boodschap werken we aanklampend naar de jongeren toe. We benaderen de leerlingen op een positieve manier. Wij gebruiken sociale media en Whatsapp en Messenger om de leerlingen én hun ouders beter te bereiken en meer te betrekken bij de school. Want wij gaan er vanuit dat leren werken?werkt!

Els Van Doorsselaer, directeur CLW

Informatie

Eva Verstraete, coördinator team Onderwijsonwikkeling Onderwijscentrum Gent,

e-mail [email protected]