11 jan 2021

Actieplan anti discriminatie en anti racisme

Gent schakelt een versnelling hoger in de aanpak van racisme en discriminatie. Het nieuwe actieplan kiest voor een totaalaanpak: omstaanders weerbaarder maken, trainingen voor flikken en leerkrachten, onderzoek naar het nachtleven, praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt …

Met het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025' bevestigt Gent haar voortrekkersrol in de strijd tegen uitsluiting.

Bijkomend start de Stad Gent een campagne om slachtoffers en omstaanders weerbaar der te maken als ze getuige zijn van discriminatie. Elke Gentenaar wordt gemobiliseerd: als omstaanders mee reageren en slachtoffers incidenten steeds melden, staan we samen sterker.

“Proficiat aan alle Gentenaars die opkomen tegen discriminatie. Ook het stadsbestuur neemt haar rol op en is fier op het Gentse anti-discriminatieplan, onder coördinatorschap van de schepen van Gelijke Kansen. We werken hier als Gentse Groenen volop aan mee.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd.

Onderwijs is dé plek om gelijke kansen voor iedereen waar te maken.

We geven leerlingen de ruimte om helemaal zichzelf te kunnen zijn op school, en we werken aan een veilig schoolklimaat.

Leerkrachten en schoolteams worden versterkt in het positief omgaan met diversiteit, zodat ze actieve partners zijn in het bestrijden van mogelijke discriminatie.

Werken aan een gezonde identiteitsontwikkeling en hierin gezien en erkend worden, is een van de pijlers van het Stedelijk Onderwijs Gent.


De zelfontplooiing wordt gestimuleerd via sociaal-emotioneel leren, door de levensbeschouwing te mogen uiten en door in te zetten op gendersensitiviteit. Daarnaast gaan leerkrachten uit het stedelijk onderwijs zelf aan de slag rond het thema discriminatie en geven ze het thema ‘dekoloniseren’ een plek in de klas.

“Als er één plek is waar je het verschil kan maken voor de toekomst, dan is het op school. Daar vind je ook alle Gentenaars samen. Evident dus dat onderwijs een van de hoofdthema’s is in het Gentse actieplan tegen racisme en discriminatie.” - Elke Decruynaere

Het Onderwijscentrum Gent werkt netoverstijgend. Scholen bijstaan in de grootstedelijke context en gelijke onderwijskansen realiseren zijn de bestaansredenen van het Onderwijscentrum.

Vorig jaar gebeurde een onderzoek naar hoe leerkrachten en schoolteams zichzelf bekwaam voelen ten aanzien van diversiteit in de klas.

Op basis van de bevindingen wordt nu verder gewerkt om schoolteams hierin te helpen.

Gent pionierde met de inzet van brugfiguren en het functioneel benutten van meertaligheid en blijft op dit vlak vooroplopen. In de aanpak van het lerarentekort door het nieuwe team ‘Leraar in Gent’ is gebruikmaken van alle talenten die onze stad rijk is en meer diversiteit vóór de klas een actiepunt.

 

Wil je weten hoe we in Gent racisme en discriminatie aanpakken?

Lees hier meer over het Actieplan antidiscriminatie en antiracisme Gent.

Herbekijk het confronterend filmpje uit 2017 :  'Bloedzuigers' dat de impact van racisme op kinderen toont

Bekijk het undercover filmpje van de stad Gent.