24 jun 2015

Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke Stad over de partijgrenzen heen goedgekeurd

Elke Decruynaere ? 24 juni 2015 ? Gemeenteraad Na een intens traject keurde de Gemeenteraad het Actieplan goed.  Dit gebeurde niet alleen door de meerderheid, maar ook door oppositiepartijen behalve het Vlaams Belang.  Er was - over de partijgrenzen heen - veel lof voor het feit dat het actieplan werd aangepast op basis van feedback van de gemeenteraadsleden en de Jeugdraad.Schepen van Jeugd

Elke Decruynaere bedankte iedereen voor de constructieve feedback en het voltallige schepencollege om mee de schouders te zetten onder dit breed gedragen plan.  "Dit actieplan bevat 182 acties voor een meer kind- en jeugdvriendelijke stad.  Met dit plan kiezen we voor een stad met een toekomst voor elk kind, elke jongere en elk gezin. Heel wat acties zijn intussen al van start gegaan. Nu is het tijd om ook kinderen, jongeren, Gentenaars en het middenveld uit te dagen om de schouders te zetten achter dit project.  De kindersecretaris zal hierin een cruciale rol spelen." 

Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet.