30 jun 2018

Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke stad

Dat het anders kan, bewijst de wil van GROEN om Gent uit te bouwen tot een echte kind- en jeugdvriendelijke Stad.

Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent.

Het Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet en realiseert een reeks punten uit het verkiezingsprogramma.

Het document bevat 182 acties en biedt een overzicht van waar het stadsbestuur deze legislatuur zal op inzetten.

Lees hier het Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke Stad