12 sep 2016

Actieplan tegen vandalisme jeugdlokalen

In 2015 had één derde van de Gentse jeugdlokalen te kampen met een of andere vorm van inbraak, vandalisme of sluikstorten. Het stadsbestuur lanceert daarom een actieplan om dit tegen te gaan. Jeugdlokalen zijn jammer genoeg vaak een gemakkelijk slachtoffer van inbraak en vandalisme.  

Het startpunt zijn twee infosessies 'Geen vandaal aan je jeugdlokaal' op de Jeugddienst, op 11 en 18 oktober. De politie zal er praktische tips meegeven over hoe vandalisme en inbraak kunnen tegengegaan worden. Wie wil kan zelfs meteen een preventiebezoek door de politie aan zijn lokaal vastleggen. Naast de tips van de politie zal er ook ruim aandacht zijn voor het vergroten van de sociale controle rond jeugdlokalen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidie, waarmee het Gentse jeugdwerk preventieve maatregelen kan nemen. De subsidie wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Groen schepen van Jeugd Elke Decruynaere: "We moeten als Stad kunnen garanderen dat jeugdwerkers in een veilige context hun werking kunnen uitbouwen. Daarom is het alle hens aan dek met alle betrokken partners om vandalisme aan jeugdlokalen te voorkomen."

Klik hier voor meer info

Ga naar de facebookpagina