03 okt 2019

Alle erkende Gentse studentenverenigingen ondertekenden het doopdecreet

Het was ‘bakske vol’ in het stadhuis deze week, want de Gentse studentenverenigingen en tal van hun leden kwamen langs voor de jaarlijkse ondertekening van het Gents doopdecreet. De Vlaamse overheid lanceerde vorig academiejaar een Vlaams kader voor studentendopen. Daarbij werd het Gents doopdecreet als goed voorbeeld gebruikt. Om die reden staat het gros van de Vlaamse richtlijnen al in de Gentse versie.

'Het doopdecreet is een mooi voorbeeld van hoe een goede samenwerking tussen stadsbestuur en studenten de stad voor iedereen leefbaarder maakt. Met dit decreet geeft Gent zijn studentenclubs de ruimte om die traditie verder te zetten en nemen de studenten op hun beurt de verantwoordelijkheid om dopen in goede banen te leiden. Het feit dat Vlaanderen dit kader overneemt, bewijst de degelijkheid van onze afspraken.'
Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Gent is met 80.000 studenten in het hoger onderwijs de grootste studentenstad in Vlaanderen. In Gent zijn meer dan 140 studentenverenigingen actief. Zij zorgen voor begeleiding en advies, maar ook voor het organiseren van studentikoze activiteiten zoals een doop. De Stad Gent wil deze traditie een plaats geven in de stad en in goede banen leiden via het doopdecreet. Alle erkende studentenverenigingen ondertekenen daarom jaarlijks in oktober het Gents doopdecreet.

Het doopdecreet wordt jaarlijks, telkens na een evaluatie en eventuele aanpassingen, goedgekeurd op het studentenoverleg in juni. Naast de studentenkoepels zijn ook alle hogeronderwijsinstellingen en betrokken stadsdiensten aanwezig. Nieuw dit jaar is dat de regels voor doopmeesters worden verstrengd: zij moeten zich tijdens de doop volledig onthouden van alcoholgebruik.

De Stad Gent heeft in de uitwerking en naleving van het doopdecreet een coördinerende en bemiddelende rol tussen onderwijsinstellingen, studentenpopulatie, Gentenaars en de verschillende betrokken diensten. Dankzij het doopdecreet en de controle door de bestuursleden van de studentenverenigingen zijn er amper klachten.

Studenten schrijven in overleg met verschillende partners ook zelf mee aan de teksten van het doopreglement. Deze participatieve aanpak verhoogt het draagvlak van het decreet bij de studentenverenigingen. Sinds het academiejaar 2010-2011 bereikt de Stad Gent alle erkende Gentse studentenverenigingen. Ook verschillende niet-erkende verenigingen doen mee en engageren zich om het doopdecreet te handhaven.

Op de dag van de ondertekening bood de Stad Gent, samen met de hogeronderwijsinstellingen, verschillende workshops aan om studentenverenigingen te ondersteunen. Het doel van dit Student Bootcamp is om Gentse studentenverenigingen correct te informeren en hen de nodige vaardigheden bij te brengen rond de thema's centen, evenementen, communicatie en welzijn.