29 aug 2019

Als dat verbod er komt, verliest iedereen!

Met de recente uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven is het thema van de hoofddoek terug van nooit weggeweest. De rechtbank besliste namelijk dat een leerlinge het recht heeft om een hoofddoek te dragen op haar school, ondanks het algemeen hoofddoekenverbod binnen het GO!.

 

De startnota waarmee de NV-A de Vlaamse onderhandelingen aanvatte, voorzag over dit onderwerp de volgende passage: “In het officieel onderwijs voeren we de levensbeschouwelijke neutraliteit in voor leerkrachten en leerlingen.” Net zoals de rechter in Leuven nu, benadrukte Elke Decruynaere in augustus al dat een algemeen verbod niet nodig en zelfs onwenselijk is.

Lees meer: Veel jongeren laten hun studiekeuze van een hoofddoekenverbod afhangen en niet van hun talenten en interesses.