12 mei 2014

Alweer een stapje vooruit

Yes! Deze eerste foto werd genomen tijdens een Inspraakmoment vorig jaar. De 8 jarige Arwen vraagt aan de Krekelberg een Schoolstraat te maken.

Deze tweede foto werd deze ochtend genomen tijdens de Opening van de Schoolstraat in de Krekelberg. 

Persbericht Stad Gent: Gents project Schoolstraten breidt uit

Het project Schoolstraten, waarbij straten in een schoolomgeving 's morgens en 's avonds een half uur worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, krijgt een vervolg. Vanaf maandag 12 mei 2014 worden nog twee straten in Gent een Schoolstraat. Het gaat om de Krekelberg in Sint-Amandsberg, waar basisschool De Krekel zich bevindt, en om de Klaverdries in Drongen, waar basisschool De Klaverdries gevestigd is.

Veiligere schoolomgevingen

Het Gentse stadsbestuur wil schoolomgevingen veiliger maken. Daarom werd in het najaar van 2012 het proefproject Schoolstraten opgestart. Schoolstraten worden tijdelijk afgesloten voor alle inkomend gemotoriseerd verkeer, zodat fietsers en voetgangers op een veilige manier naar school kunnen. Dit gebeurt 's morgens bij de start van de schooldag en ook 's avonds wanneer de school uit is. Aan ouders die hun kinderen toch met de wagen brengen, wordt gevraagd om verderop te parkeren en hun kinderen te voet te begeleiden tot aan de schoolpoort. Hulpdiensten worden uiteraard altijd toegelaten in een Schoolstraat.

De Onderstraat, waar het François Laurentinstituut gelegen is, en de Vinkeslagstraat, waar basisschool Mariavreugde zich bevindt, waren de eerste twee Gentse Schoolstraten. In het voorjaar van 2013 werd het proefproject grondig geëvalueerd. Uit een bevraging bleek dat liefst 8 op de 10 ouders, leerlingen, schoolmedewerkers en buurtbewoners het een goede maatregel vinden. Schoolstraten zorgen effectief voor een veiligere schoolomgeving en een vlottere doorstroming van het verkeer, was de conclusie. Bovendien wordt de leefkwaliteit in de buurt verhoogd en kunnen de hulpdiensten sneller ter plaatse zijn bij noodsituaties. Een voordeel voor zowel bewoners, school als voorbijgangers.

Scholen engageren zich zelf

Ook andere Gentse scholen zagen de voordelen van een Schoolstraat in en stelden zich kandidaat om zelf ook mee te werken aan het project. De scholen moeten zich wel engageren om de organisatie van een Schoolstraat goed te laten verlopen. Zo moeten zij zelf in gemachtigde opzichters voorzien en zelf 's morgens en 's avonds borden plaatsen die aangeven dat de straat een Schoolstraat is. Daarnaast moet het ook haalbaar zijn in de straat zelf. Een straat waar bijvoorbeeld een bus- of tramlijn doorloopt, kan niet in aanmerking komen omdat het openbaar vervoer niet kan stilgelegd worden.

Aangenamere sfeer aan schoolpoort

Na grondig onderzoek naar het engagement en de voorwaarden heeft het Gentse stadsbestuur nu beslist om ook van de Krekelberg en de Klaverdries een Schoolstraat te maken. Het proefproject in deze straten start op 12 mei 2014 en zal lopen tot aan de herfstvakantie. In oktober zal opnieuw een evaluatie plaatsvinden waarbij zowel scholieren, personeel en ouders als bewoners van de straat bevraagd zullen worden naar hun ervaringen met het concept.

Schepen Filip Watteeuw: 'Schoolstraten zorgen voor meer duurzame verplaatsingen. Dat is goed voor de leefbaarheid in de buurt en in de stad. Bovendien is het duidelijk dat de veiligheid aan de schoolpoort hierdoor verhoogd. Daarnaast zorgt deze aanpak voor een gezondere schoolomgeving, aangezien er minder uitstoot is van uitlaatgassen van auto's.'