24 jun 2016

Arzoo Bahramand - Studente van het jaar 2016

Dit jaar werd studente bachelor in vroedkunde aan de Arteveldehogeschool, door het stadsbestuur tot studente van het jaar 2016 verkozen. Arzoo is een Afghaanse gynaecologe en moeder van 4 kinderen. Ze vluchtte uit Afghanistan omwille van haar studieniveau, haar beroep als gynaecologe en haar werk als voorvechtster van anticonceptie.

 

De weg die Arzoo - letterlijk en figuurlijk - heeft afgelegd, getuigt van een gigantische veerkracht en doorzettingsvermogen. Haar verhaal raakt ons en zal velen weten te inspireren. Naast haar studies vroedkunde in de Arteveldehogeschool getuigt Arzoo ook voor leerlingen in het secundair onderwijs over de lange weg die ze aflegde tussen haar dagdagelijkse realiteit als arts in Afghanistan en haar leven hier in België.

Veel jongeren hebben mogelijks een vertekend beeld over migratie en de kwetsbaarheid van migranten. Onwetendheid en voordelen komen vaak voort uit een tekort aan informatie. Arzoo geeft de jongeren de kans om naar haar verhaal te luisteren en om hun beeld bij te stellen.