22 jan 2021

Averroes vzw

Averroes bestaat ook uit de deelwerkingen De Bijenkorf, Team Deen en Sportschool 9Duust en organiseert een vrijetijdsaanbod in de wijk Brugse Poort met een mix van open ontmoetingsmomenten en activiteiten voor tieners en jongeren, aan de slag gaan met hulpvragen, organiseren van vorming en individuele begeleiding. Uitvalsbasis is het voormalig Safisafi-gebouw in het Pierkespark. Bijkomend zet Averroes een mobiele jeugdwerker in Rooigem en MAlem in die actief kinderen en jongeren opzoekt op straat en in parken en pleinen, instaat voor toeleiding naar vrijetijdsaanbod en aan de slag gaat met welzijns- en andere vragen van jongeren.

Wijk : Brugse Poort - Rooigem - Malem

Social Media

Budget : 126.000 Euro

Lees de subsidieovereenkomst

 

Ga terug: Jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties