01 mrt 2021

Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Gezinsbeleid

Dat het goed komt


Ze fietst voor je uit. Nog wat wiebelig. Voor het eerst zonder steunwieltjes. Met een bezemstok gemonteerd achterop. Die houd je vast en dat weet ze. Tot je loslaat en ze op eigen kracht verdergaat. Die paar seconden. Jij laat los omdat je moet. Anders leert ze het nooit. Ze weet dat je zal loslaten. Maar ook dat je haar opvangt als het misloopt.

 

Ze vertrouwt jou. Jij moet er wel op vertrouwen, die paar seconden zonder houvast, dat het goed komt. In het ergste geval een schram of buil. En voor je het weet fietst ze in haar eentje naar school of vrienden. Zo gaat dat met leren: met vallen en opstaan. Herinner je je dat? Die eerste stapjes, het ging net zo.

En het houdt nooit op. Levenslang leren is telkens weer een beetje springen. De lat hoger leggen, jezelf uitdagen en ervoor durven gaan. Niet eenvoudig, maar: je staat er niet alleen voor. Je ouders, vrienden, begeleiders, leerkrachten of anderen zijn er. Ze houden je bezemstok vast, geven de richting aan, supporteren en vangen je op als het even niet lukt. Daarover gaat deze beleidsnota. Over hoe we met zijn allen, met onze hele stad, onszelf en anderen laten (op)groeien.

Vertrouwen is daarbij een sleutelwoord. In het onderwijs en ook in het jeugdbeleid. 

Waarom anders geven we zestienjarigen de leiding over een groep kinderen?
Of vertrouwen we hen de sleutels van het jeugdhuis toe?

Door hen vertrouwen te geven, leren ze verantwoordelijkheid op te nemen. Ook dat is een leerproces.

We werken aan zelfvertrouwen, ook voor kinderen en jongeren met kwetsuren, voor wie vertrouwen in een ander, in de toekomst of in de samenleving moeilijk is.

Niet iedereen kan terugvallen op familie of vrienden. Voor hen moeten wij - wij Gentenaars en wij beleidsmakers – er staan. Met extra aandacht, extra middelen en extra warmte.

Erop vertrouwen dat de meeste mensen deugen en zorgen voor elkaar. Alleen al dat maakt onze fantastische stad een nog betere plek om in op te groeien. We leggen de lat hoog, dagen onszelf uit, en vertrouwen erop dat hogere overheden zeggen: ‘Je staat er niet alleen voor.’

Samen verleggen we steentjes in de rivier voor duizenden kinderen, jongeren, ouders, volwassen cursisten, leerkrachten, kinderbegeleid(st)ers en jeugdwerkers. Deze beleidsnota toont u hoe we dat doen, waarom en welke concrete acties u van ons kunt verwachten de komende jaren.


Lees hier de 'Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Gezinsbeleid 2021-2025'


Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Gezinsbeleid - stad Gent.