04 nov 2014

Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 2014-2019

'Gent zet in op elk talent', Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en JeugdLees hier onze tien blikvangers uit de beleidsnota:

 

 

 1. Investeren in uitbreiding schoolcapaciteit en inhaalbeweging op onderhoud schoolgebouwen.
  Tegenover de 1700 extra plaatsen in het Stedelijk Onderwijs staat een totale investeringskost van 48,8 miljoen euro. Voor de renovatie en het onderhoud van gebouwen gaat dit over 42,2 miljoen euro.
   
 2. Uitbreiden en toegankelijker maken aanbod kinderopvang.
  De Stedelijke Kinderopvang wordt uitgebreid met 229 extra plaatsen. Elke plaats wordt beter bekend gemaakt en maximaal benut
   
 3. We hervormen het stedelijk secundair onderwijs.
  We breiden het Freinetaanbod verder uit met technisch onderwijs en bieden enkel nog een (breed oriënterende) eerste graad aan op de site Leerdorp en de Wispelberg.
   
 4. Nieuwe schoolgebouwen passiefbouw en speelplaatsen groen.
  Naar analogie met andere stadsgebouwen worden ook de nieuwe scholen gebouwd volgens de normen van passiefbouw. Per jaar worden 10 speelplaatsen omgetoverd tot GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen (GRAS).
   
 5. Oprichting van een netoverschrijdend Gents Onderwijscentrum.
  In de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom, maar ook om scholen sterker te maken in de strijd tegen armoede, spijbelen aan te pakken en samen te werken rond de Brede School en Brugfiguren bundelen we de krachten in het Onderwijscentrum Gent.
   
 6. Thuistaal als hulpmiddel om op een succesvolle manier Nederlands te verwerven.
  In samenwerking met expertisecentra organiseert Gent een tweejaarlijkse studiedag Meertaligheid voor leerkrachten, begeleiders en ouders. Er verschijnt ook een boek en scholen worden concreet ondersteund en begeleid in het uitwerken van hun taalbeleid.
   
 7. Oprichten van een Kidslab om leerlingen warm te maken voor wetenschap en techniek.
  Zowel tijdens als na de schooluren kunnen leerkrachten en jongeren er langs om te experimenteren en te proeven van wetenschap. Andere initiatieven in het kader van STEM-beleid (Science, Technology, engineering and Mathematics) leren van elkaar via de STEM-academie.
   
 8. Kindersecretaris, Jeugdparagraaf en stadsbreeds actieplan kindvriendelijke stad.
  Terwijl een programmaregisseur werkt aan een stadsbreed Actieplan Kindvriendelijke Stad, bouwt de nieuwe Kindersecretaris een brede coalitie uit samen met alle jeugdwerk en andere kinder- en jongereninitiatieven die Gent rijk is.
   
 9. Aandacht voor kwetsbare jongeren: een TEJO-huis in Gent.
  Naast bestaande initiatieven als vzw Jong en Habbekrats start TEJO (Therapeuten voor Jongeren) met een werking in Gent. Dit is een nieuw initiatief dat zich ook op kwetsbare jongeren richt. TEJO is een groep jeugdtherapeuten die op vrijwillige basis snelle, preventieve, nuldelijns begeleiding biedt aan jongeren met psychische problemen.
   
 10. Buurtwandelingen voor nieuwe leerkrachten.
  Via buurtwandelingen laten we nieuwe leerkrachten kennismaken met de wijken waarin hun leerlingen wonen en opgroeien. Doel is de band tussen leerlingen, leerkrachten en de buurt te versterken, in het kader van de Brede School.

 

BIJLAGEN:

Beleidsnota%20Onderwijs%20Opvoeding%20en%20Jeugd%20Stad%20Gent%202014-2019.pdf