30 mrt 2021

Beleidsnota Outreachend Werk

Gent is een fantastische stad. Maar ook in onze stad leven mensen zonder dak, om allerlei redenen op de dool. Deze mensen dolen rond met een grote rugzak en handen vol zakken, een hoofd vol problemen en een lege maag. Gezinnen met kinderen die opgroeien in de grootste onzekerheid over waar hun toekomst ligt. Verstopt, onbereikbaar, moeilijk aanspreekbaar voor veel Gentenaars, diensten en organisaties.

En dan zijn er de medewerkers van de dienst outreachend werk. Die hen bewust opzoeken, hun vertrouwen proberen te winnen en de brug slaan met het leven en de rest van de stad.

Over hun werk gaat deze beleidsnota, die op de gemeenteraad van 29-30 maart 2021 werd goedgekeurd. Het werd een atypische beleidsnota; eentje met een luistertip (zie Podcast 'Straatpraat') en een gedicht.

Over hoe ook dit Gent is, geen mooie kant van Gent maar ook Gent. Dat we ons daar niet bij neerleggen, mensen en problemen niet weggommen maar de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd Stad Gent

 

Mijn man, de stad

Amai amai
Beste stad
Lieve schat
Mij zo verwennen !
Is dat nog normaal
Hoe gij mij in de watten legt ?
Ge zijt plots zo gezellig
Da'k u haast niet zou herkennen
(al schrik ik wel hoe snel
ik aan de nieuwe luxe hecht).
Uw grote schoonmaakwoede
Woedt steeds feller door de straten
Ge duldt geen oude huizen meer
Laat staan een leegstaand pand
Ge liet u door de buren zelfs
Een jachthaven aanpraten
Voor mijn part niet gelaten
Maar waarom ineens geen strand ?
Allez allez
Geen gezwans

 

G'hebt gij chance
Zeggen de mensen
Dat Gent na al die tijd
Nog steeds Vooruit wil in het leven
Maar ook al weet ik best
Dat ik geen beter vent kan wensen
Ik vraag me soms toch af
Waar uw ruw kantje is gebleven.
Ik zag u liever met een baard
Dan fris en gladgeschoren
En niet aan aftershave maar zweet
Heb ik mijn hart verloren.
Vergeet toch niet vanwaar ge komt
Blijf trots op uw verleden
En wordt niet zonder meer
De nieuwe man onder de steden.
Moraal:
Textielgehucht in zondagspak
Ik heb voor u nog steeds een zwak
En ‘k wil een breuk vermijden
Maar zie ‘k u ooit met nagellak
Direct laat ik mij scheiden.

 

Meer informatie

Lees de Beleidsnota Outreachend Werk

Beluister de Podcast 'Straatpraat'

Dienst Outreachend Werk - stad Gent