27 jun 2019

Bespiegeling aan het einde van het schooljaar.

“Deliberaties, proclamaties, klasuitstappen, schoolfeestje… de laatste loodjes.” Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, blikt terug op het voorbije schooljaar.


Ik kijk met een warm -😉- gevoel terug op het voorbije schooljaar. Het was een schooljaar dat onder andere in het teken stond van de voorbereiding van de modernisering van het secundair onderwijs.

 

Leerkrachten werden uitgedaagd om hun lessen anders te organiseren. Hun expertise werd aangewend om het beste onderwijs uit te tekenen voor de leerlingen. Ik bezocht scholen en sprak met enthousiaste leerkrachten. Waar men voordien veelal in de klas bleef, werd er nu voor gekozen om de muren te slopen: een switch in de mindset om te kiezen voor co-teaching, om nog meer samen te werken en te overleggen. Onze leerkrachten begrijpen de vraag naar innovatief en creatief onderwijs en zij zoeken in verenigde krachten naar een antwoord.

Toch gaven zij aan dat ze soms moe zijn. Het zijn niet de kinderen die hen moe maken, neen! Ze zijn moe van al het extra werk dat op hen afkomt. Ik pleit daarom voor het ontzorgen van de leerkrachten. Laat hen bezig zijn met hun kernopdracht, nl zorg dragen voor en kwaliteitsvol lesgeven aan onze kinderen. Ik pleit voor het ontlasten van de leerkrachten; laat administratie niet hun doodsteek zijn. En ik hoop hen te versterken; ik wil hen versterken in hun draagkracht. We mogen onze leerkrachten niet aan hun lot overlaten, maar moeten blijven ingrijpen daar waar we kunnen.


Afgelopen schooljaar mochten we allen twee keer gaan stemmen. Bij de kiezers waren ook veel jongeren. Sommigen kwamen na de verkiezingen van 26 mei met vragen terug naar school: ‘Zijn we hier eigenlijk welkom?’ en ook ‘Gaan ze ons wegsturen?’. Bezorgde en vooral ontgoochelde leerlingen gingen in gesprek met hun leerkrachten.


Laat me duidelijk zijn: voor iédereen is er plaats, zeker in Gent en in ons onderwijs. Ik wil het engagement aangaan en voor elk kind een plaats garanderen. Ieder kind heeft zijn of haar verhaal, maar dat mag geen belemmering zijn in de schoolloopbaan. Gent heeft haar schouders gezet onder een mooi verhaal voor elk kind. Daarom kijk ik hoopvol uit naar het volgende schooljaar. We zullen blijven vechten voor een plaats voor ieder kind. Een plaats op een school waar je jezelf kan zijn, waar kleur geen pejoratieve connotatie kent, waar muren worden gesloopt. Een plaats waar een kind kan ravotten, een eerste liefje kan hebben, een vieruurtje kan delen, waar muziek uit de lokalen klinkt en waar leerkrachten en leerlingen samen kunnen dromen.


Ook ik droom van een schoolomgeving van waaruit ieder kind de wereld en zichzelf kan ontdekken, omringd door de beste en liefste leerkrachten.


Ik wil alle kinderen een fijne zomer wensen. Ik wens de leerkrachten, de directies, de opvoeders, de zorgcoördinatoren en allen die alweer het beste van zichzelf gaven dit schooljaar een welverdiende vakantie. Laat het schoolwerk voor eventjes achterwege. We zien elkaar terug in september!