06 dec 2012

Bestuursakkoord 2013-2018

Na 30 jaar oppositie maakt Groen in Gent sinds januari 2013 deel uit van het stadsbestuur.

De goede score van het kartel sp.a-Groen bracht een sterke Groen vertegenwoordiging in stelling. Drie schepenen, 9 gemeenteraadsleden en 3 ocmw raadsleden vormen samen met de 2 provincieraadsleden een sterke ploeg. Samen met sp.a en Open VLD wil Groen van Gent de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen maken.

Een warme en solidaire stad waar met het mobiliteitsbeleid en klimaatbeleid bakens verzet worden. De nieuwe missie van de Stad Gent luidt voortaan:

Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.

Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven.

Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad.

We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen.

Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning kunnen rekenen.

Lees hier het Bestuursakkoord 2013-2018