Jeugd

Van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen maken, dat is de ambitie van het hele stadsbestuur. Als schepen van Jeugd wil ik daar de motor van zijn. Bijna 28% van de totale bevolking van Gent is jonger dan 25 jaar, zij zijn de toekomst van onze stad.

 

Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren. Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat beslissingen die de toekomst van de stad vastleggen, getoetst worden op hun jeugd- en kindvriendelijkheid. Momenteel wordt er aan een jeugdparagraaf gewerkt, een kindersecretaris zal er op toezien dat dit echt gebeurt. Mijn voornaamste zorg is dat dit geen lege doos blijft en niet enkel mijn verhaal is, maar dat van de hele bestuursploeg. Ook de jeugdraad, hét adviesorgaan voor en door Gentse jongeren, vind ik een belangrijke partner in dit verhaal.

 

Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad is meer dan voldoende speelruimte, meer dan extra glijbanen en schommels…. Kind- en jeugdvriendelijkheid is ook opkomen voor de belangen van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Het Gentse jeugdwelzijnswerk is partner in dit verhaal door vanuit de aanwezigheid in de wijken blijvend de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te versterken.  We blijven investeren in een jeugdwelzijnswerk dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van onze meest kwestbare jonge inwoners.

 

Gent koestert ook zijn studenten. Zij maken mee de stad. Samen met de studentenvertegenwoordigers en de hogeronderwijsinstellingen ga ik met mijn collega's-schepenen in het stadsbestuur het gesprek aan over de stad en studenten. De studentenambtenaar is daarbij een grote ruggensteun.

 

Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar rekent op inspanningen van alle Gentenaren. Kinderen moeten we kind laten zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en zo de stad te ontdekken en erin te experimenteren. Gent kent een rijk en gevarieerd aanbod van (professionele en vrijwillige) jeugdwerkinitiatieven. Het bestaande jeugdwerklandschap wil ik verder laten ondersteunen, erkennen én waarderen.

Actueel

Filmpje Jes vzw

Elke Decruynaere en oud-wielrenner Peter Van Peteghem geven op donderdag 10 mei om 10u het startschot van een vierdaagse fietstocht voor nieuwkomers aan de Expeditie (Dok Noord).

JES, Stadslabo voor kinderen en jongeren in Gent, organiseert het initiatief.  JES bereikt heel wat nieuwkomers en vluchtelingen via hun nieuwkomerswerking. Dat doen ze via een netwerk aan...

foto Onze Eeuw

Een afgeladen Vooruit afgelopen dinsdag: de jongeren kwamen niet samen voor een fuif of concert, maar om er een dag lang ondergedompeld te worden in burgerschap, democratie en de komende verkiezingen. 

Onze Eeuw was een bijzonder geslaagd initiatief van de Gentse Jeugdraad voor alle scholieren die dit jaar voor de eerste keer mogen stemmen.  Er werden debatten georganiseerd met...

foto vzw Jong

Peuters en kleuters waren gisteren baas op de Vrijdagmarkt.
De spelotheken van jeugdwelzijnswerk vzw Jong sloegen de handen in elkaar en bouwden er een echt kleuterdorp.
Lachende kinderen, mama’s, papa’s, grootouders, enthousiaste Jong-medewerkers en voorbijgangers namen deel aan een sessie kleuteryoga, kinderdisco, een parcours met een ballenbadtent, Japans verteltheater,… en...

Pagina's