Opvoeding

Gent is een jonge en steeds jonger wordende stad. Tussen 2008 en 2012 stegen de geboortecijfers opvallend. Na een korte stagnatie, stijgen de geboortes sinds 2014 opnieuw.

Dit zorgt voor druk op opvanginitiatieven voor baby's, peuters en jonge kinderen. Prognoses tonen een verdere stijging tot 2021.

Voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang is daardoor geen gemakkelijke opdracht.

 

Gelukkig telt Gent een waaier aan initiatieven.

 

De stedelijke opvang is goed voor 72 voorzieningen of 1168 plaatsen.

Daarnaast zijn er de Diensten Onthaalouders, zelfstandige minicrèches en kinderdagverblijven, erkende kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders, samen goed voor 4.570 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 2 jaar.

Daarmee kunnen 50% van alle kinderen in een opvangplaats terecht. Hiermee haalt Gent ruim de Barcelona-norm van 33%.

We halen de Vlaamse doelstelling om tegen 2016 voor de helft van de kinderen opvang te voorzien.

Helaas zijn er ook wijken waar er serieuze tekorten gevoeld worden. Daarom kiezen we voor gerichte investeringen in die wijken waar het aanbod ondermaats is.'

Lees hier 'Het Rapport Dekkingsgraad 2016'.

 

We investeren dus verder in de kinderopvang, maar ook de zoektocht van ouders naar een opvangplaats moet eenvoudiger kunnen.

 

Voor stedelijke initiatieven bestaat het aanmeldingssysteem Tinkelbel. Dit systeem willen we uitbreiden, zodat ouders met 1 aanmelding al zicht kunnen krijgen op alle mogelijke vrije plaatsen.

Voor en na de schooluren vinden kinderen ouder dan 3 jaar hun plek in de 39 Stedelijke buitenschoolse opvangvoorzieningen. Tijdens het schooljaar hebben deze een capaciteit tussen 3500 en 4000 plaatsen. 

Deze plaatsen zijn voorbehouden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Op woensdagnamiddag en tijdens vakantieperiodes kunnen hier ook kinderen tot 8/12 jaar terecht.

Bij nog eens 3 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) kunnen we 124 kinderen opvangen van 3 tot 12 jaar.

Tijdens de vakantieperiodes kunnen kleuters en indien mogelijk ook lagere schoolkinderen terecht in deze (st)ibo. Door het stijgende geboortecijfer staat die capaciteit nu ook onder druk.

 

We gaan op zoek naar volwaardige alternatieven voor alle kinderen en jongeren tijdens de vakanties.

Naast het aanbod van de Dienst Kinderopvang zijn er ook nog tal van andere initiatieven zoals speelpleinwerkingen, sport- en vakantiekampen.
De jeugddienst beschikt over een mooi overzicht en aan de balie kunnen ze meteen vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.
Sinds de zomer van 2014 organiseert de Jeugddienst een volle dagspeelpleinwerking in St Amandsberg ( De Pretfabriek ).

 

De stedelijke opvanginitiatieven staan bekend om hun pioniersrol in Vlaanderen.
 

Deze kwaliteit bewaken en expertise delen met de andere aanbodverstrekkers is een absolute must.

Maar opvoeding is niet alleen voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang.

Het ondersteunen van ouders in de opvoeding is minstens zo belangrijk. Ouders en opvoeders met vragen worden in onze Gentse opvoedingswinkel met raad en daad bijgestaan.

 

Actueel

Foto Onderzoek Opvang en Vrije Tijd

Op woensdag 21 maart stelde Stad Gent de resultaten van het onderzoek ‘Opvang en vrije tijd op maat van kinderen en ouders in Gent’ voor.

De Stad vroeg meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en kinderen wat ze doen na de schooluren en welke wensen ze hebben voor opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod? Wat na schooltijd? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het...

De Standaard - 20 maart 2018

Gents schepen voor Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) wil het aanbod voor opvang van kinderen en het vrijetijdsaanbod voor jongeren sterk uitbreiden.

Uit een rondvraag bij 1.200 ouders, jongeren en opvoeders blijkt dat de vraag ernaar sterk is toegenomen. Hoewel het aantal kinderen in heel wat Vlaamse steden en gemeenten steeg, ziet...

Foto Mobiele Kinderopvang

Een sollicitatiegesprek met een baby op de schoot? Niet zo handig. Stad Gent start pop-up kinderopvang tijdens jobbeurzen en opleidingen gericht op werkzoekenden.

"Met deze pop-up onderzoeken we of een verplaatsbare kinderopvang een antwoord kan bieden op kortdurende opvangvragen in kader van opleiding of tewerkstelling."

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs,...

Pagina's