24 apr 2015

Bijna 200 acties om van Gent meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te maken

Het Nieuwsblad - 24 april 2015 De stad Gent lanceert 182 acties, verdeeld over veertien speerpunten, om van Gent 'de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen' te maken. Kindvriendelijkheid staat in het huidige bestuursakkoord en sinds 2013 in de (nieuwe) missie van de stad Gent. Het actieplan brengt alle acties samen en biedt een overzicht van waar de stad deze legislatuur op inzet.Eind 2014 kreeg Gent het label 'kindvriendelijke stad' van de Vlaamse Vereniging Jeugddiensten. 'Het label is echter geen eindpunt, maar een aanmoediging om nog meer te investeren in een kind- en jeugdvriendelijke stad', zegt schepen

Elke Decruynaere (Groen), bevoegd voor Jeugd. 'Dit is een verhaal van het hele stadsbestuur over elk beleidsdomein heen. Het is ook een verhaal voor alle kinderen, want meer dan dertig acties draaien rond armoede en jeugdwerkloosheid. Eén op de vijf kinderen en jongeren groeit in armoede op in Gent.'

Sinds januari heeft Gent een 'kindersecretaris', die de structurele verankering van kindvriendelijkheid doorheen de diensten moet opvolgen.

Spelprikkels

Een van de acties in het plan is de organisatie van een internationaal congres over kindvriendelijkheid in de stad, in 2016. De stad koppelt er een inspraaktraject voor kinderen aan, genaamd J1.000. Verder wil Gent onder meer inzetten op 'spelprikkels in de binnenstad'. 'Via kleine ingrepen op pleinen, zoals een verhoging of gekleurde stoepstenen, maar ook waterfonteinen of klimrekken, willen we kinderen mogelijkheden bieden om te spelen.' Ook gaat de stad op zoek naar groene plekken die onderbenut zijn, en worden akkoorden gesloten met scholen om speelplaatsen avontuurlijker te maken en te openen in weekends en vakantieperiodes.

Het actieplan wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd.